Kategorie odzieży ochronnej

Kategorie odzieży ochronnej

Odzież ochronna należy do kategorii powszechnie używanych produktów ochrony osobistej chroniących ciało pracownika przed podstawowymi zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w sprawie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie stosowanych środków ochrony osobistej w miejscu pracy wprowadzony został podział produktów na trzy kategorie bezpieczeństwa w zależności od poziomu ryzyka, na jakie może być narażony pracownik wykonując dany rodzaj pracy. W zakresie ochrony ciała podział ten wygląda następująco: KATEGORIA I Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami. Odzież ochronna należąca do tej kategorii to odzież o podstawowej konstrukcji, a ocena poziomu skuteczności zależy od oceny samego użytkownika. W wypadku wzrostu określonego typu zagrożenia, skutki mogą być łatwo zidentyfikowane przez pracownika we właściwym czasie. Do kategorii I zalicza się odzież wcześniej zwaną roboczą, jak również ubrania wykonane z tkanin ochronnych (trudnopalnych, kwasoochronnych, pyłochłonnych), które nie podlegają procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane. Kategoria I obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed: • zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne, • powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi, • zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia, • czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz). KATEGORIA II Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III). Kategoria II ochrony obejmuje swoim zakresem odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Przykłady odzieży zaliczanej do kategorii II: • odzież chroniąca przed przecięciem, • odzież redukująca zagrożenia występujące podczas spawania – dla spawaczy i zawodów pokrewnych, • odzież ostrzegawcza (dla służb drogowych). KATEGORIA III Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika. Kategoria III obejmuje odzież specjalistyczną, której zadaniem jest ochrona przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla pracownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Do tej grupy należą m.in.: • specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne, • odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą przekraczającą 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji, • odzież chroniąca przed bardzo niskimi temperaturami (poniżej -50°C),...
Proponowane rozwiązanie dla aplikacji preparatu osuszającego ściółkę AFG Powder

Proponowane rozwiązanie dla aplikacji preparatu osuszającego ściółkę AFG Powder

Aplikacja preparatów osuszających ściółkę i neutralizujących amoniak w pomieszczeniach hodowlanych może być łatwa i szybka. Rozsiewacz materiałów sypkich MS Schippers Mini to przenośne urządzenie, które umożliwia szybkie i równomierne rozsypywanie preparatów typu AFG Powder, AFG Powder Willow. Polecany do pracy w hodowli zwierząt gospodarskich. Idealny do aplikacji preparatów osuszających pod liniami pojenia. Szczegóły tutaj....
Laur Eksperta dla ABM-1!

Laur Eksperta dla ABM-1!

Z przyjemnością informujemy, że oferowany przez nas produkt biobójczy ABM-1 otrzymał Znak Jakości, nadany w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm „Laur Eksperta”. Konkurs organizowany jest przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości i ma na celu promocję produktów i usług o wysokiej jakości i potencjale innowacyjnym. ABM-1 jest preparatem o potwierdzonej dużej skuteczności przeciwdrobnoustrojowej. Ma szerokie zastosowanie w dezynfekcji powierzchni (w tym mających kontakt z żywnością), urządzeń, materiałów, sprzętu, a także powietrza. Charakteryzuje się wysoką aktywnością wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, pleśni, grzybów. Nie powoduje narastania oporności drobnoustrojów. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie (również w twardej), stabilny w wysokich temperaturach. W stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji metali; nie niszczy uszczelek i łączy gumowych oraz powierzchni lakierowanych. Preparat nie brudzi i nie pozostawia zacieków. Polecany do stosowania m.in. w obiektach hodowlanych oraz zakładów przemysłu spożywczego. ABM-1 – certyfikat jakości ABM-1 – karta...
VIRKON – Preparat o szerokim działaniu bójczym

VIRKON – Preparat o szerokim działaniu bójczym

Jest uniwersalnym środkiem do dezynfekcji i wielu hodowców uważa Virkon za najlepszy i najskuteczniejszy preparat do dezynfekcji. Virkon w zalecanych stężeniach działa bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Przeznaczony jest do stosowania w każdych warunkach, gdzie konieczne jest przeprowadzenie dokładnej i skutecznej dezynfekcji. Może być stosowany profilaktycznie, by zapobiegać zakażeniom i szerzeniu się zatruć bakteryjnych, grzybiczych oraz wirusowych oraz w celu opanowania zakażeń. Może być stosowany w ogniskach następujących chorób zakaźnych: pryszczycy, ptasiej grypy, ASF. Działanie wirusobójcze Virkonu w stosunku do wszystkich rodzin wirusów, nawet tych szczególnie opornych na dezynfekcję, zostało potwierdzone wieloma badaniami, również w Polsce. Dzięki temu Virkon został wykorzystany do bioasekuracji przeciw takim zakażeniom jak: SARS, wirus nowej odmiany grypy A/H1N1, wirus Ebola – jeden z najgroźniejszych wirusów, wobec którego Virkon ma działanie neutralizujące także w płynach ustrojowych. VIRKON jest środkiem dezynfekująco-myjącym o szerokim zastosowaniu, zalecanym do bioasekuracji pomieszczeń, sprzętu, środków transportu, powierzchni, narzędzi, powietrza, butów. Może być stosowany zarówno do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, mycia i dezynfekcji naczyń i sztućców itp., jak i do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, również w sytuacjach niebezpiecznych, np. gdy dojdzie do wylania się płynów ustrojowych. Preparat ze względu na dobrą tolerancję materiałową wykorzystywany jest do dezynfekcji sprzętów wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Virkon znalazł zastosowanie w bioasekuracji w wielu gałęziach gospodarki, np. w przemyśle spożywczym, zakładach produkcyjnych i przetwórczych, handlu, gastronomii, obiektach sportowych, na statkach, w samolotach, w hotelach, zakładach zbiorowego żywienia oraz placówkach użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, urzędy, w placówkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, sanatoria), stacjach krwiodawstwa, oraz przez producentów szczepionek i przemysł farmaceutyczny. VIRKON stosowany jest także w rolnictwie, w hodowli zwierząt – fermy, ubojnie, a nawet gospodarstwach domowych. Największą zaletą Virkonu...
Czym jest ASF?

Czym jest ASF?

Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową, zakaźną i zaraźliwą chorobą świń domowych oraz przedstawicieli świniowatych włączając wolno żyjące dziki, guźce i świnie rzeczne. ASF znajduje się na liście A Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i podlega obowiązkowi zgłaszania. Chorobę wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV) Asfivirus. Wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na wysoką i niską temperaturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do 6 miesięcy w mrożonym mięsie, zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach przez okres nawet 3-6 miesięcy. Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe oraz dzikie. Nosicielem pośrednim wirusa może być też człowiek. Ludzie nie są jednak wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia. Choroba najczęściej ma przebieg ostry. Rzadko przebiega nadostro lub przewlekle. Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek, kaszel, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty. Mogą wystąpić drgawki. Śmiertelność prawie zawsze wynosi 100%, część dzików może przeżyć zakażenie, pozostając jednak nosicielami. AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ W POLSCE Od czerwca 2013 roku afrykański pomór świń rejestruje się na Białorusi. W lutym 2014 wykryto w Polsce pierwsze przypadki ASF u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi. Do końca 2015 roku wszystkie stwierdzone na terenie kraju przypadki ASF zlokalizowane były w pobliżu granicy z Białorusią na obszarze trzech powiatów – sokólskiego, białostockiego i hajnowskiego w województwie podlaskim. Jednak w 2016 roku choroba rozszerzyła się także wschodnie części województwa mazowieckiego i północne lubelskiego. Obecnie w Polsce oraz krajach sąsiadujących, takich jak Litwa, Łotwa, Estonia i Ukraina stwierdza się występowanie ASF w populacji wolno żyjących dzików, ale również w gospodarstwach z przyzagrodową hodowlą świń i gospodarstwach komercyjnych. Dotychczas w Polsce stwierdzono ponad 2136-2166 przypadków...
Chemia na kurniki

Chemia na kurniki

Aby uzyskać dobre wyniki w hodowli drobiu należy zapewnić odpowiednią ochronę i optymalne warunki bytowania, tak jak to działa w przypadku trzody chlewnej (ochrona przed ASF). Badania przeprowadzone na całym świecie wskazują wyraźnie, że mimo intensywnych szczepień, różnych programów farmakologicznej osłony, choroby wywoływane przez wirusy i bakterie stanowią główną przyczynę upadków zwierząt, a co za tym idzie powstawanie strat ekonomicznych. Nie można więc pominąć znaczenia wszelkich działań mających na celu utrzymanie właściwych warunków higienicznych w obiektach inwentarskich, np. w kurnikach. Bardzo ważnymi elementami procedury DDD jest: systematyczne, zgodne z opracowaną procedurą, zwalczanie gryzoni i innych zwierząt uznanych za szkodniki na fermie drobiu – deratyzacja, niszczenie owadów we wszystkich stadiach rozwoju – dezynsekcja, okresowe oczyszczanie i dezynfekcja pomieszczeń, sprzętów, akcesoriów, narzędzi itp. oraz systemów doprowadzających paszę i wodę – dezynfekcja. Bardzo ważny jest dobór odpowiednich preparatów oraz sporządzenie roztworów roboczych w odpowiednich stężeniach, wtedy trzeba się odpowiednio zabezpieczyć w odzież jednorazowego użytku. Niestety zdarza się, że roztwory są zbyt rozcieńczone i nie spełniają swojej roli. Do utrzymania higieny jest mnóstwo „chemii na kurniki” dostępnej na rynku, bardzo skutecznym preparatem jest CHLOROTAAB–D. Może być zastosowany do mycia i dezynfekcji powierzchni kurnika, instalacji żywienia i pojenia zwierząt, sprzętu do obsługi zwierząt (karmidła, poidła), środków transportu (klatek). Chlorotaab–D jest alkalicznym, pianowym, myjąco-dezynfekującym preparatem, który zawiera aktywny chlor, przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Ma także szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej, obejmujące bakterie, grzyby, pleśnie oraz wirusy. Ma działanie deodorujące. Jest też skutecznym środkiem do udrożniania i dezynfekcji kratek ściekowych, syfonów zlewów i kanalizacji. Pierwszym krokiem w wykonaniu oczyszczania kurnika jest dezynsekcja kurnika. Należy ją wykonać przed dezynfekcją, tak jak i deratyzację. Przed opróżnieniem obiektu ze ściółki...
WAŻNE: Kolejne preparaty do walki z ASF

WAŻNE: Kolejne preparaty do walki z ASF

Najnowsze badania przeprowadzone przez Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach udowodniły skuteczność oferowanych przez nas preparatów SULFOXID oraz CHLOROTAAB-D w walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Producentem wyżej wymienionych preparatów jest firma Inter-Iodex Sp. z o.o. SULFOXID badania ASF CHLOROTAAB-D badania ASF Charakterystyka produktów: w zakładce ROLNICTWO I WETERYNARIA...
AFG Powder  NOWOŚĆ!

AFG Powder NOWOŚĆ!

Preparat osuszający i redukujący ilość amoniaku w obiektach hodowlanych. Innowacyjny proces produkcji (dynamizacja) zwiększa właściwości chłonne preparatu. Właściwości preparatu: Redukuje stężenie amoniaku w obiektach hodowlanych Zmniejsza wilgotność ściółki Hamuje procesy biochemiczne prowadzące do powstawania szkodliwych gazów Ogranicza ilość siarkowodoru, amoniaku i innych gazów powstających podczas chowu Poprawia jakość powietrza w obiektach hodowlanych Redukuje skład mikrobiologiczny ściółki (liczbę bakterii) Skutecznie chroni przed infekcjami Poprawia warunki bytowe zwierząt Optymalizuje warunki sanitarne Zastosowanie: AFG Powder skutecznie poprawia poziom higieny i warunki otoczenia w pomieszczeniach hodowlanych. Skład: uwodnione glinokrzemiany, montmorylonit (MMT) Sposób użycia: Drób: stosować 50-150 g / m2 / tydzień bezpośrednio na ściółkę lub 1 kg / m2 bezpośrednio na posadzkę przed zaścieleniem. Konie, bydło, trzoda chlewna: 0,5 – 2 kg / m2 / tydzień. W miejscach bardziej wilgotnych zaleca się zwiększenie dawki i częstotliwości nanoszenia preparatu. Środki ostrożności: podczas pracy używać odzieży ochronnej, maski, okularów i rękawic. Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu. Posiada atest NIZP-PZH nr PZH/BT-3425/2018.   Atest NIZP-PZH AFG...
Q-250

Q-250

Podstawowym założeniem projektu badawczego zmierzającego do opracowania receptury nowego preparatu biobójczego przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, sprzętu i powietrza jest uzyskanie produktu o najwyższej skuteczności biobójczej oraz bezpiecznego dla użytkownika i środowiska. W opracowanej recepturze preparatu dezynfekującego Q-250 zawarte są synergistycznie działające dialdehydy, mikrobiocydy tetralkiloamoniowe, sekwestranty, regulatory pH oraz substancje wspomagające. Preparat Q-250 cechuje się bardzo dobrą aktywność przeciwdrobnoustrojową obejmującą bakterie, grzyby oraz wirusy hydrofilne i lipofilne. Z uwagi na specyficzne proporcje substancji czynnych preparat Q-250 skutecznie redukuje ilość mikroorganizmów do bezpiecznego poziomu, zarówno na powierzchniach twardych, jak i w powietrzu. Zawartość substancji sekwestrujących umożliwia stosowanie preparatu nawet w bardzo twardej wodzie, bez obniżenia skuteczności biobójczej. Ponadto preparat Q-250 skutecznie zabezpiecza dezynfekowane powierzchnie przed korozją. CHARAKTERYSTYKA PREPARATU Substancje czynne glutaral [zaw. 15g/100g] chlorek didecylodimetyloamonu [zaw. 5g/100g] glioksal [zaw.2.8g/100g] Właściwości fizykochemiczne jednorodna, bezbarwna, klarowna ciecz bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie pH 6.50-6.90 [1% r-r] Aktywność przeciwdrobnoustrojowa (a) aktywność bakteriobójcza i grzybobójcza Aktywność bakteriobójczą i grzybobójczą preparatu Q-250 określono metodami zawiesinowymi i ilościowymi wg norm PN-EN 1276:2000, PN-EN 1650:2000, PN-EN 13697:2002 [1]. Badania przeprowadzono w obecności albuminy na szczepach testowych bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae oraz grzybów Candida albicans, Aspergillus niger i Trichoderma harzianum. Powyższe normy określają metody badania i wymagania dotyczące bakteriobójczego, grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych działania chemicznych środków dezynfekcyjnych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, jeśli są rozcieńczone w wodzie twardej [2]. Normy odnoszą się do produktów stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym z wyłączeniem obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych oraz z wyłączeniem produktów używanych do żywych tkanek oprócz produktów do higieny rąk w wyżej wymienionych obszarach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że preparat Q-250 wykazuje najwyższą skuteczność bakteriobójczą w stężeniu 0.5% w czasie 5 minut oraz grzybobójczą w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut. (b) aktywność wirusobójcza substancji czynnych zawartych w preparacie Q-250 Aldehyd glutarowy Aldehyd glutarowy wykazuje bardzo dobrą aktywność przeciwdrobnoustrojową, obejmującą bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, wirusy, prątki oraz przetrwalniki [3,4]. Aldehyd glutarowy jest substancją traktowaną jako środek dezynfekcyjny...
Program bioasekuracji

Program bioasekuracji

Osiągnięcie wysokiego poziomu higieny w hodowli drobiu wiąże się z przeprowadzeniem planowanych i skutecznych procesów czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Do każdego z powyższych procesów dostarczamy najwyższej jakości środki chemiczne oraz profesjonalny sprzęt techniczny. Realizujemy niestandardowe zadania, wymagające opracowania specjalnych preparatów oraz wdrożenia specyficznych technologii mycia i dezynfekcji. W każdej sytuacji, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, skutecznie doradzamy w zakresie utrzymania najwyższych standardów czystości fizycznej i mikrobiologicznej. Bioasekuracja Program utrzymania zdrowia zwierząt hodowlanych Podstawowe działania bioasekuracyjne obejmują zasady Dobrych Praktyk Produkcyjnych oraz mycie i dezynfekcję pomieszczeń produkcyjnych MYCIE I DEZYNFEKCJA są podstawowymi czynnikami profilaktycznymi ograniczającymi ilość patogennych drobnoustrojów do bezpiecznego poziomu, nie stwarzającego zagrożenia dla produkcyjności i dobrostanu zwierząt. Przedmiotem niniejszego opracowania są preparaty oraz techniki przeznaczone do zapewnienia czystości oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego na fermach hodowlanych. PROGRAM BIOASEKURACJI W OBIEKTACH HODOWLANYCH Harmonogram czynności Harmonogram czynności, 1. CZYSZCZENIE WSTĘPNE, 2. MYCIE, 3. DEZYNFEKCJA, 4. ZABEZPIECZENIE POWIETRZA I ŚCIÓŁKI – POSTĘPOWANIE PRZED ZASIEDLENIEM, 5. DODATKOWE CZYNNOŚCI PROFILAKTYCZNE, 6. CHARAKTERYSTYKA PREPARATÓW, 7. SPORZĄDZANIE ROZTWORÓW UŻYTKOWYCH PREPARATÓW MYJĄCYCH, MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCYCH I DEZYNFEKUJĄCYCH 1. Czyszczenie wstępne 2. Mycie a) mycie sprzętu b) mycie powierzchni 3. Dezynfekcja a) dezynfekcja sprzętu b) dezynfekcja powierzchni c) dezynfekcja linii udojowych d) dezynfekcja powietrza e) dezynfekcja kratek ściekowych 4. Zabezpieczenie ściółki i powietrza – postępowanie przed zasiedleniem a) dezynfekcja powietrza b) dezynfekcja ściółki 5. Dodatkowe czynności profilaktyczne a) sanitacja wody b) maty dezynfekujące c) dezynfekcja środków transportu d) higiena pracowników B. MYCIE POMIESZCZEŃ HODOWLANYCH, MYCIE KWAŚNE, B. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ HODOWLANYCH, C. DEZYNFEKCJA LINII POJENIA, D. DEZYNFEKCJA POWIETRZA, E. DEZYNFEKCJA KRATEK ŚCIEKOWYCH, A. DEZYNFEKCJA POWIETRZA, B. DEZYNFEKCJA ŚCIÓŁKI, A. SANITACJA WODY, B. MATY DEZYNFEKUJĄCE, C. DEZYNFEKCJA ŚRODKÓW TRANSPORTU, D. HIGIENA PRACOWNIKÓW INFORMACJE DODATKOWE 6. Charakterystyka preparatów 7. Sporządzanie roztworów użytkowych preparatów myjących, myjąco-dezynfekujących i dezynfekujących 8. Bezpieczeństwo pracy z preparatami chemicznymi   1. CZYSZCZENIE WSTĘPNE po usunięciu żywca z kurnika usunąć cały ruchomy sprzęt...