WAŻNE: Kolejne preparaty do walki z ASF

WAŻNE: Kolejne preparaty do walki z ASF

Najnowsze badania przeprowadzone przez Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach udowodniły skuteczność oferowanych przez nas preparatów SULFOXID oraz CHLOROTAAB-D w walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Producentem wyżej wymienionych preparatów jest firma Inter-Iodex Sp. z o.o. SULFOXID badania ASF CHLOROTAAB-D badania ASF Charakterystyka produktów: w zakładce ROLNICTWO I WETERYNARIA...
AFG Powder  NOWOŚĆ!

AFG Powder NOWOŚĆ!

Preparat osuszający i redukujący ilość amoniaku w obiektach hodowlanych. Innowacyjny proces produkcji (dynamizacja) zwiększa właściwości chłonne preparatu. Właściwości preparatu: Redukuje stężenie amoniaku w obiektach hodowlanych Zmniejsza wilgotność ściółki Hamuje procesy biochemiczne prowadzące do powstawania szkodliwych gazów Ogranicza ilość siarkowodoru, amoniaku i innych gazów powstających podczas chowu Poprawia jakość powietrza w obiektach hodowlanych Redukuje skład mikrobiologiczny ściółki (liczbę bakterii) Skutecznie chroni przed infekcjami Poprawia warunki bytowe zwierząt Optymalizuje warunki sanitarne Zastosowanie: AFG Powder skutecznie poprawia poziom higieny i warunki otoczenia w pomieszczeniach hodowlanych. Skład: uwodnione glinokrzemiany, montmorylonit (MMT) Sposób użycia: Drób: stosować 50-150 g / m2 / tydzień bezpośrednio na ściółkę lub 1 kg / m2 bezpośrednio na posadzkę przed zaścieleniem. Konie, bydło, trzoda chlewna: 0,5 – 2 kg / m2 / tydzień. W miejscach bardziej wilgotnych zaleca się zwiększenie dawki i częstotliwości nanoszenia preparatu. Środki ostrożności: podczas pracy używać odzieży ochronnej, maski, okularów i rękawic. Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu. Posiada atest NIZP-PZH nr PZH/BT-3425/2018.   Atest NIZP-PZH AFG...
Q-250

Q-250

Podstawowym założeniem projektu badawczego zmierzającego do opracowania receptury nowego preparatu biobójczego przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, sprzętu i powietrza jest uzyskanie produktu o najwyższej skuteczności biobójczej oraz bezpiecznego dla użytkownika i środowiska. W opracowanej recepturze preparatu dezynfekującego Q-250 zawarte są synergistycznie działające dialdehydy, mikrobiocydy tetralkiloamoniowe, sekwestranty, regulatory pH oraz substancje wspomagające. Preparat Q-250 cechuje się bardzo dobrą aktywność przeciwdrobnoustrojową obejmującą bakterie, grzyby oraz wirusy hydrofilne i lipofilne. Z uwagi na specyficzne proporcje substancji czynnych preparat Q-250 skutecznie redukuje ilość mikroorganizmów do bezpiecznego poziomu, zarówno na powierzchniach twardych, jak i w powietrzu. Zawartość substancji sekwestrujących umożliwia stosowanie preparatu nawet w bardzo twardej wodzie, bez obniżenia skuteczności biobójczej. Ponadto preparat Q-250 skutecznie zabezpiecza dezynfekowane powierzchnie przed korozją. CHARAKTERYSTYKA PREPARATU Substancje czynne glutaral [zaw. 15g/100g] chlorek didecylodimetyloamonu [zaw. 5g/100g] glioksal [zaw.2.8g/100g] Właściwości fizykochemiczne jednorodna, bezbarwna, klarowna ciecz bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie pH 6.50-6.90 [1% r-r] Aktywność przeciwdrobnoustrojowa (a) aktywność bakteriobójcza i grzybobójcza Aktywność bakteriobójczą i grzybobójczą preparatu Q-250 określono metodami zawiesinowymi i ilościowymi wg norm PN-EN 1276:2000, PN-EN 1650:2000, PN-EN 13697:2002 [1]. Badania przeprowadzono w obecności albuminy na szczepach testowych bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae oraz grzybów Candida albicans, Aspergillus niger i Trichoderma harzianum. Powyższe normy określają metody badania i wymagania dotyczące bakteriobójczego, grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych działania chemicznych środków dezynfekcyjnych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, jeśli są rozcieńczone w wodzie twardej [2]. Normy odnoszą się do produktów stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym z wyłączeniem obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych oraz z wyłączeniem produktów używanych do żywych tkanek oprócz produktów do higieny rąk w wyżej wymienionych obszarach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że preparat Q-250 wykazuje najwyższą skuteczność bakteriobójczą w stężeniu 0.5% w czasie 5 minut oraz grzybobójczą w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut. (b) aktywność wirusobójcza substancji czynnych zawartych w preparacie Q-250 Aldehyd glutarowy Aldehyd glutarowy wykazuje bardzo dobrą aktywność przeciwdrobnoustrojową, obejmującą bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, wirusy, prątki oraz przetrwalniki [3,4]. Aldehyd glutarowy jest substancją traktowaną jako środek dezynfekcyjny...
Program bioasekuracji

Program bioasekuracji

Osiągnięcie wysokiego poziomu higieny w hodowli drobiu wiąże się z przeprowadzeniem planowanych i skutecznych procesów czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Do każdego z powyższych procesów dostarczamy najwyższej jakości środki chemiczne oraz profesjonalny sprzęt techniczny. Realizujemy niestandardowe zadania, wymagające opracowania specjalnych preparatów oraz wdrożenia specyficznych technologii mycia i dezynfekcji. W każdej sytuacji, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, skutecznie doradzamy w zakresie utrzymania najwyższych standardów czystości fizycznej i mikrobiologicznej. Bioasekuracja Program utrzymania zdrowia zwierząt hodowlanych Podstawowe działania bioasekuracyjne obejmują zasady Dobrych Praktyk Produkcyjnych oraz mycie i dezynfekcję pomieszczeń produkcyjnych MYCIE I DEZYNFEKCJA są podstawowymi czynnikami profilaktycznymi ograniczającymi ilość patogennych drobnoustrojów do bezpiecznego poziomu, nie stwarzającego zagrożenia dla produkcyjności i dobrostanu zwierząt. Przedmiotem niniejszego opracowania są preparaty oraz techniki przeznaczone do zapewnienia czystości oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego na fermach hodowlanych. PROGRAM BIOASEKURACJI W OBIEKTACH HODOWLANYCH Harmonogram czynności Harmonogram czynności, 1. CZYSZCZENIE WSTĘPNE, 2. MYCIE, 3. DEZYNFEKCJA, 4. ZABEZPIECZENIE POWIETRZA I ŚCIÓŁKI – POSTĘPOWANIE PRZED ZASIEDLENIEM, 5. DODATKOWE CZYNNOŚCI PROFILAKTYCZNE, 6. CHARAKTERYSTYKA PREPARATÓW, 7. SPORZĄDZANIE ROZTWORÓW UŻYTKOWYCH PREPARATÓW MYJĄCYCH, MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCYCH I DEZYNFEKUJĄCYCH 1. Czyszczenie wstępne 2. Mycie a) mycie sprzętu b) mycie powierzchni 3. Dezynfekcja a) dezynfekcja sprzętu b) dezynfekcja powierzchni c) dezynfekcja linii udojowych d) dezynfekcja powietrza e) dezynfekcja kratek ściekowych 4. Zabezpieczenie ściółki i powietrza – postępowanie przed zasiedleniem a) dezynfekcja powietrza b) dezynfekcja ściółki 5. Dodatkowe czynności profilaktyczne a) sanitacja wody b) maty dezynfekujące c) dezynfekcja środków transportu d) higiena pracowników B. MYCIE POMIESZCZEŃ HODOWLANYCH, MYCIE KWAŚNE, B. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ HODOWLANYCH, C. DEZYNFEKCJA LINII POJENIA, D. DEZYNFEKCJA POWIETRZA, E. DEZYNFEKCJA KRATEK ŚCIEKOWYCH, A. DEZYNFEKCJA POWIETRZA, B. DEZYNFEKCJA ŚCIÓŁKI, A. SANITACJA WODY, B. MATY DEZYNFEKUJĄCE, C. DEZYNFEKCJA ŚRODKÓW TRANSPORTU, D. HIGIENA PRACOWNIKÓW INFORMACJE DODATKOWE 6. Charakterystyka preparatów 7. Sporządzanie roztworów użytkowych preparatów myjących, myjąco-dezynfekujących i dezynfekujących 8. Bezpieczeństwo pracy z preparatami chemicznymi   1. CZYSZCZENIE WSTĘPNE po usunięciu żywca z kurnika usunąć cały ruchomy sprzęt...
Ftaloxid w praktyce weterynaryjnej

Ftaloxid w praktyce weterynaryjnej

Ograniczenie populacji drobnoustrojów do poziomu nie stwarzającego zagrożenia jest jednym z najważniejszych aspektów pozwalających na wzrost wydajności oraz opłacalności produkcji zwierzęcej. Pomimo znaczącego postępu w rozwoju chemioterapeutyków, zwłaszcza szczepionek weterynaryjnych, straty z powodu chorób wywołanych przez drobnoustroje sięgają 20%. W związku z tym w produkcji zwierzęcej, niezwykle ważna jest dezynfekcja, która z jednej strony, prowadzona profilaktycznie, minimalizuje zagrożenie infekcją, z drugiej natomiast strony, w przypadku pojawienia się flory patogennej, pozwoli na jej szybkie wyeliminowanie. Dezynfekcję prowadzi się generalnie metodami: (1) fizycznymi – z wykorzystaniem promieniowania, ciśnienia lub wysokiej temperatury, (2) biologicznymi – wykorzystującymi m.in. metabolity niektórych bakterii i przede wszystkim metodami (3) chemicznymi – opierającymi się na związkach chemicznych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. W praktyce weterynaryjnej stosuje się najczęściej dezynfekcję metodami chemicznymi. Aktualnie stosowane preparaty dezynfekcyjne zawierają w swoim składzie różne substancje czynne, m.in.: związki utleniające, chlorowce i ich pochodne, aldehydy, alkohole, czwartorzędowe sole amoniowe, związki fenolowe oraz kwasy organiczne. Dobór preparatu dezynfekcyjnego związany jest przede wszystkim ze spektrum drobnoustrojów stanowiących zagrożenie, miejscem jego przeznaczenia, rodzajem powierzchni oraz uwarunkowaniami technicznymi. W produkcji zwierzęcej oprócz bakterii i grzybów najpoważniejszym czynnikiem patogennym są wirusy, dlatego też spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej preparatu dezynfekcyjnego musi obejmować zarówno wirusy lipofilne, jak i wirusy hydrofilne. Ponadto z uwagi na możliwość kontaktu zwierząt z preparatami dezynfekcyjnymi substancje chemiczne w roztworach użytkowych nie mogą być toksyczne. Dodatkowo, mając na względzie charakter powierzchni w obiektach wielkostadnych, preparaty muszą charakteryzować się dobrą zdolnością penetracyjną, jak również możliwością ich zastosowania w formie aerozolu. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, tj. spektrum aktywności, bezpieczeństwo stosowania oraz uwarunkowania techniczne, najodpowiedniejszymi preparatami dezynfekcyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo w produkcji zwierzęcej są preparaty oparte na substancjach utleniających. Jednym z...