Maty dezynfekcyjne – rodzaje, charakterystyka, zastosowanie

Maty dezynfekcyjne są niezbędne w każdej firmie, gdzie produkowana, przetwarzana i magazynowana jest żywność. Stosowanie mat powstrzymuje bakterie, wirusy i grzyby przed rozprzestrzenianiem się również w miejscach hodowli zwierząt – oborach, chlewniach i kurnikach.

Powinny znajdować się także w ubojniach i zakładach przetwórstwa mięsnego, w mleczarniach, pieczarkarniach, szklarniach, wytwórniach leków i kosmetyków, na przejściach granicznych itp.
Maty pełnią rolę bariery ochronnej przed zawleczeniem oraz wywleczeniem drobnoustrojów z miejsc hodowli zwierząt na butach, kołach środków transportu oraz na maszynach.

Jaką matę dezynfekcyjną wybrać?

Decydując się na zakup maty dezynfekcyjnej warto wziąć pod uwagę kilka czynników, dzięki którym unikniemy złego wyboru.

Pierwszym aspektem, który powinniśmy rozpatrzyć, jest rodzaj. Dokładniej chodzi tutaj o sposób korzystania z maty dezynfekcyjnej – czy będzie to mata leżąca na płaskiej powierzchni, czy w wybetonowanej niecce dezynfekcyjnej. Ta pierwsza musi mieć nieprzesiąkliwe dno i boki, żeby powstrzymać wyciekanie płynu dezynfekcyjnego; druga tego nie
potrzebuje, gdyż płyn zatrzymywany jest w niecce. Dużą rolę odgrywa miejsce i osoby bądź pojazdy z niej korzystające, dlatego należy przeanalizować, w jakim stopniu będzie użytkowana – mniej czy bardziej intensywnie.

Kolejnym równie istotnym czynnikiem jest rozmiar.
Najczęściej popełnianym błędem jest wybór za małej maty, czego efektem jest możliwość obejścia jej i przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Chcąc zapobiegać takim sytuacjom, należy dokonać zakupu maty większego rozmiaru. Dzięki temu przechodząc można postawić na niej kilka kroków, a tym samym lepiej zdezynfekować podeszwy obuwia. Podobnie w przypadku mat przygotowanych dla środków transportu – należy wybrać matę o takiej długości, aby cała powierzchnia kół została odkażona podczas przejazdu przez matę. Jeśli do danego budynku jest więcej niż jedno wejście, należy przed każdym z nich wyłożyć odpowiednią matę.

W ofercie firmy Chemivet znajdują się maty w różnych rozmiarach: 50 x 60 cm, 60 x 100 cm, 100 x 120 cm, 120 x 200 cm.

W przypadku gospodarstw, w których hoduje się świnie, należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r.: konieczne jest wyłożenie mat  dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego. Jest to ważny element walki z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Maty wykładane na zewnątrz budynków wymagają naszej szczególnej uwagi. Gdy świeci intensywne słońce lub pada deszcz, warto przykryć matę folią, aby zapobiec zwiększonemu parowaniu lub rozcieńczeniu środka dezynfekcyjnego. Zimą zaleca się dodanie glikolu do roztworu środka dezynfekcyjnego. Ma to na celu zabezpieczenie maty dezynfekcyjnej przed zamarznięciem.

Czyszczenie mat dezynfekcyjnych

Czyszczenie mat dezynfekcyjnych jest nieodłącznym elementem ich użytkowania. Jeśli nie zadbamy o czystość, mata nie będzie spełniała swojego zadania, ponieważ zanieczyszczenia (zarówno organiczne, jak i nieorganiczne) przyspieszają rozkład preparatu dezynfekcyjnego, zmniejszają jego aktywność oraz utrudniają dostęp preparatu do drobnoustrojów. Także powierzchnia wokół powinna być czysta. Jakikolwiek brud otaczający matę przedostanie się na jej obszar.

Funkcjonalność maty dezynfekcyjnej

Funkcjonalność maty dezynfekcyjnej wiąże się z preparatem, który zastosujemy. Obecnie na rynku mamy szeroki wybór środków dezynfekujących. Preparatem, który świetnie się sprawdzi jako środek do dezynfekcji, jest Virkon S. Dezynfekuje on powierzchnie, wyposażenie, pojazdy i buty. Skutecznie niszczy wirusa wywołującego chorobę ASF. Innymi efektywnymi środkami stosowanymi na maty są Sulfoxid, Ftaloxid, TAAB-1.

Podczas doboru preparatu dezynfekującego powinniśmy kierować się jego działaniem na patogeny, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie naszej hodowli (wrażliwość gatunkowa zwierząt hodowlanych na różne wirusy i bakterie), uprawy (np. pieczarek – pleśnie) lub doprowadzić do skażenia żywności.

Mata dezynfekcyjna nie może być sucha, inaczej ulegnie znacznie szybszej eksploatacji i nie będzie spełniała swojej roli.

Należy również pamiętać o korzystaniu z różnego rodzaju odzieży ochronnej (kombinezonów, rękawic, kaloszy itp.) podczas przygotowywania roztworu preparatu dezynfekcyjnego, napełniania nim mat, a także podczas czyszczenia mat lub wymiany wkładu chłonnego. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że jesteśmy zabezpieczeni przed działaniem środków dezynfekcyjnych oraz zanieczyszczeniami, które usuwamy z mat.