Proponowane rozwiązanie dla aplikacji preparatu osuszającego ściółkę AFG Powder

Proponowane rozwiązanie dla aplikacji preparatu osuszającego ściółkę AFG Powder

Aplikacja preparatów osuszających ściółkę i neutralizujących amoniak w pomieszczeniach hodowlanych może być łatwa i szybka. Rozsiewacz materiałów sypkich MS Schippers Mini to przenośne urządzenie, które umożliwia szybkie i równomierne rozsypywanie preparatów typu AFG Powder, AFG Powder Willow. Polecany do pracy w hodowli zwierząt gospodarskich. Idealny do aplikacji preparatów osuszających pod liniami pojenia. Szczegóły tutaj....
Laur Eksperta dla ABM-1!

Laur Eksperta dla ABM-1!

Z przyjemnością informujemy, że oferowany przez nas produkt biobójczy ABM-1 otrzymał Znak Jakości, nadany w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm „Laur Eksperta”. Konkurs organizowany jest przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości i ma na celu promocję produktów i usług o wysokiej jakości i potencjale innowacyjnym. ABM-1 jest preparatem o potwierdzonej dużej skuteczności przeciwdrobnoustrojowej. Ma szerokie zastosowanie w dezynfekcji powierzchni (w tym mających kontakt z żywnością), urządzeń, materiałów, sprzętu, a także powietrza. Charakteryzuje się wysoką aktywnością wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, pleśni, grzybów. Nie powoduje narastania oporności drobnoustrojów. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie (również w twardej), stabilny w wysokich temperaturach. W stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji metali; nie niszczy uszczelek i łączy gumowych oraz powierzchni lakierowanych. Preparat nie brudzi i nie pozostawia zacieków. Polecany do stosowania m.in. w obiektach hodowlanych oraz zakładów przemysłu spożywczego. ABM-1 – certyfikat jakości ABM-1 – karta...
VIRKON – Preparat o szerokim działaniu bójczym

VIRKON – Preparat o szerokim działaniu bójczym

Jest uniwersalnym środkiem do dezynfekcji i wielu hodowców uważa Virkon za najlepszy i najskuteczniejszy preparat do dezynfekcji. Virkon w zalecanych stężeniach działa bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Przeznaczony jest do stosowania w każdych warunkach, gdzie konieczne jest przeprowadzenie dokładnej i skutecznej dezynfekcji. Może być stosowany profilaktycznie, aby zapobiegać zakażeniom i szerzeniu się chorób bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych oraz w celu opanowania zakażeń. Może być stosowany w ogniskach chorób zakaźnych – m.in. pryszczycy, ptasiej grypy, ASF. Działanie wirusobójcze Virkonu w stosunku do wszystkich rodzin wirusów, nawet tych szczególnie opornych na dezynfekcję, zostało potwierdzone wieloma badaniami, również w Polsce. Dzięki temu Virkon został wykorzystany do bioasekuracji przeciw zakażeniom takimi patogenami jak: wirus SARS, wirus nowej odmiany grypy A/H1N1, wirus Ebola – jeden z najgroźniejszych wirusów, wobec którego Virkon ma działanie neutralizujące także w płynach ustrojowych. VIRKON jest środkiem dezynfekująco-myjącym o szerokim zastosowaniu, zalecanym do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, środków transportu, powierzchni, narzędzi, powietrza, butów. Może być stosowany zarówno do szybkiego odkażania małych powierzchni, mycia i dezynfekcji naczyń i sztućców itp., jak i dużych powierzchni, również w sytuacjach niebezpiecznych, np. gdy dojdzie do wylania się płynów ustrojowych. Preparat ze względu na dobrą tolerancję materiałową wykorzystywany jest do dezynfekcji sprzętów wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Virkon znalazł zastosowanie w bioasekuracji w wielu gałęziach gospodarki, np. w przemyśle spożywczym, zakładach produkcyjnych i przetwórczych, handlu, gastronomii, obiektach sportowych, na statkach, w samolotach, w hotelach, zakładach zbiorowego żywienia oraz placówkach użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, urzędy, w placówkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, sanatoria), stacjach krwiodawstwa, oraz przez producentów szczepionek i przemysł farmaceutyczny. VIRKON stosowany jest także w rolnictwie, w hodowli zwierząt, w ubojniach, a nawet w gospodarstwach domowych. Największą zaletą Virkonu jest jego uniwersalność, którą poświadcza szerokie działanie i zastosowanie oraz bezpieczeństwo dla użytkownika podczas prawidłowego stosowania. Podczas stosowania Virkonu zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, w tym odzieży jednorazowego użytku. Virkon najlepiej stosować na powierzchnie wstępnie oczyszczone i umyte, zarówno do przeprowadzenia dezynfekcji profilaktycznej, jak i w warunkach zagrożenia epizootycznego. Virkon możemy nanosić na odkażane powierzchnie poprzez mycie, wycieranie, oprysk lub drobnokroplisty oprysk z użyciem aparatów...
Czym jest ASF?

Czym jest ASF?

Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową, zakaźną i zaraźliwą chorobą świń domowych oraz przedstawicieli świniowatych włączając wolno żyjące dziki, guźce i świnie rzeczne. ASF znajduje się na liście A Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i podlega obowiązkowi zgłaszania. Chorobę wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (Asfivirus – ASFV). Wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na wysoką i niską temperaturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do 6 miesięcy w mrożonym mięsie, zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach przez okres nawet 3-6 miesięcy. Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe oraz dzikie. Nosicielem pośrednim wirusa może być też człowiek. Ludzie nie są jednak wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. Choroba najczęściej ma przebieg ostry. Rzadko przebiega nadostro lub przewlekle. Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek, kaszel, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty. Mogą wystąpić drgawki. Śmiertelność prawie zawsze wynosi 100%. Część dzików może przeżyć zakażenie, pozostając jednak nosicielami. AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ W POLSCE Od czerwca 2013 roku afrykański pomór świń rejestruje się na Białorusi. W lutym 2014 wykryto w Polsce pierwsze przypadki ASF u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi. Do końca 2015 roku wszystkie stwierdzone na terenie kraju przypadki ASF zlokalizowane były w pobliżu granicy z Białorusią na obszarze trzech powiatów – sokólskiego, białostockiego i hajnowskiego w województwie podlaskim. Jednak w 2016 roku choroba rozszerzyła się także na wschodnie części województwa mazowieckiego i północne części lubelskiego. Obecnie w Polsce oraz krajach sąsiadujących, takich jak Litwa, Łotwa, Estonia i Ukraina stwierdza się występowanie ASF w populacji wolno żyjących dzików, ale również w gospodarstwach z przyzagrodową hodowlą świń i gospodarstwach komercyjnych. Dotychczas w Polsce stwierdzono ponad 2136 przypadków ASF u dzików oraz 112 ognisk u świń. W krajach nadbałtyckich dotkniętych problemem ASF dotychczas zanotowano zbliżoną liczbę ognisk u świń, jednakże zidentyfikowano kilkakrotnie większą liczbę zakażonych wirusem ASFV dzików. Liczba przypadków u dzików wzrasta w sposób ciągły. W związku z potencjalnym zagrożeniem szerzenia się ASFV wiele innych państw, włączając Niemcy czy Finlandię, prowadzi masowy odstrzał dzików w celu zmniejszenia ich populacji....
WAŻNE: Kolejne preparaty do walki z ASF

WAŻNE: Kolejne preparaty do walki z ASF

Najnowsze badania przeprowadzone przez Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach udowodniły skuteczność oferowanych przez nas preparatów SULFOXID oraz CHLOROTAAB-D w walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Producentem wyżej wymienionych preparatów jest firma Inter-Iodex Sp. z o.o. SULFOXID badania ASF CHLOROTAAB-D badania ASF Charakterystyka produktów: w zakładce ROLNICTWO I WETERYNARIA...
AFG Powder  NOWOŚĆ!

AFG Powder NOWOŚĆ!

Preparat osuszający i redukujący ilość amoniaku w obiektach hodowlanych. Innowacyjny proces produkcji (dynamizacja) zwiększa właściwości chłonne preparatu. Właściwości preparatu: Redukuje stężenie amoniaku w obiektach hodowlanych Zmniejsza wilgotność ściółki Hamuje procesy biochemiczne prowadzące do powstawania szkodliwych gazów Ogranicza ilość siarkowodoru, amoniaku i innych gazów powstających podczas chowu Poprawia jakość powietrza w obiektach hodowlanych Redukuje skład mikrobiologiczny ściółki (liczbę bakterii) Skutecznie chroni przed infekcjami Poprawia warunki bytowe zwierząt Optymalizuje warunki sanitarne Zastosowanie: AFG Powder skutecznie poprawia poziom higieny i warunki otoczenia w pomieszczeniach hodowlanych. Skład: uwodnione glinokrzemiany, montmorylonit (MMT) Sposób użycia: Drób: stosować 50-150 g / m2 / tydzień bezpośrednio na ściółkę lub 1 kg / m2 bezpośrednio na posadzkę przed zaścieleniem. Konie, bydło, trzoda chlewna: 0,5 – 2 kg / m2 / tydzień. W miejscach bardziej wilgotnych zaleca się zwiększenie dawki i częstotliwości nanoszenia preparatu. Środki ostrożności: podczas pracy używać odzieży ochronnej, maski, okularów i rękawic. Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu. Posiada atest NIZP-PZH nr PZH/BT-3425/2018.   Atest NIZP-PZH AFG...