oferta

Świece dymne

FUMITHRINE 4.4 - świece do dezynsekcji

Środek wykadzający (suchy aerozol) do zwalczania insektów (pełzających i latających), pajęczaków (m.in. roztoczy), larw i wyrośniętych osobników zwierzęcych.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
Przed rozpoczęciem stosowania:
– wyłączyć wentylatory
– zamknąć wszystkie wyjścia
– wyłączyć czujniki dymu.
Nie wykadzać w obecności roślin i zwierząt; przykryć akwaria.

W trakcie stosowania:
– lekko potrząsnąć puszką
– rozłożyć niezbędną ilość puszek, stawiając je na podstawkach ognioodpornych
– usunąć wszystkie materiały palne w promieniu 1,50 m
– zdjąć pokrywkę z puszki i zapalić knot przeznaczoną do tego zapalniczką – należy zacząć od puszki znajdującej się najdalej od wejścia
– opuścić pomieszczenie i ustawić ostrzeżenia przy wszystkich wejściach.
– odczekać przed skorzystaniem z pomieszczenia od 4 do 12 godzin.

Po zakończeniu stosowania:
– przed ponownym skorzystaniem z pomieszczenia wietrzyć je przez 30 – 60 min. i spłukać czysta wodą powierzchnie, które mają kontakt z żywnością / paszą.

Dawkowanie:
owady latające: 0,12 g / m³ (puszka 600 g / 5000 m³)
owady biegające (karaczan prusak, omacnica spichrzanka, trojszyk gryzący, kapturnik zbożowiec, skórnik kolczatek, skórożarłoczek skryty, wołek zbożowy): 0,3 g / m³ (puszka 600 g / 2000 m³)

Parametry stosowania Wielkość opakowań
czas kontaktu: 4 – 12 h, czas wietrzenia: ok. 1 h 30 g (na 100 m³)
75 g (na 250 m³)
150 g (na 500 m³)
600 g (na 2000 m³)
ACTELLIC 20 FU - świece do dezynsekcji

Świeca owadobójcza skutecznie zwalczająca większość owadów – szkodników magazynowych. Przydatna do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz silosów paszowych i zbożowych, w których występują szkodniki, np.:
• wołek zbożowy
• trojszczyk ulec
• mklik mączny
• kapturnik zbożowiec
• pleśniakowiec lśniący
• rozkruszki

Zalecana dawka: 1 świeca na 400 – 500 m³

Sposób użycia:
Obiekt przeznaczony do dezynsekcji dokładnie oczyścić i uszczelnić, zamknąć wszystkie wywietrzniki oraz okna. Świece rozmieścić równomiernie w pomieszczeniu, tak, aby dym rozchodził się po całym obiekcie. Jeżeli podłoga jest drewniana, świece ustawić na zabezpieczającym podkładzie (np. cegła, dachówka). Stosując większą ilość świec w obiekcie zapewnić możliwość szybkiego ich zapalenia. Zapalanie rozpocząć od najdalszego końca obiektu, zbliżając się do wyjścia. Świecą wstrząsnąć w celu rozluźnienia zawartości, odsłonić zapalnik i zapalić wystający zapalnik zapałką lub zapalniczką (nie wyjmować zapalnika). W razie przypadkowego zapalenia się: płomień zdmuchnąć.
Zapalnik tli się ok. 10 sekund, zanim nastąpi wydzielenie się środka. Szybko opuścić odymiany obiekt i zamknąć na 24 godziny, umieszczając informacje o wykonywanym zabiegu. Przed ponownym przystąpieniem do pracy wietrzyć obiekt przez co najmniej 3 godziny. W razie konieczności wcześniejszego wejścia, nałożyć maskę przeciwgazową.

Parametry stosowania Wielkość opakowań
czas kontaktu: 24 h, czas wietrzenia: min. 3 h 90 g (na 400 – 500 m³)