oferta

Świece dymne

FUMAGRI OPP - świece dezynfekujące

Preparat w postaci świecy do zadymiania pustych pomieszczeń gospodarskich, inwentarskich, silosów, a także dezynfekcji środków transportu (transport artykułów spożywczych, pasz). Wykazuje szerokie spektrum działania przeciwko wirusom, bakteriom i pleśniom. Nie powoduje korozji.
Wygodny i łatwy w użyciu. Gotowy do użycia bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu. Proste dozowanie – opakowania dostosowane do różnej wielkości kubatury pomieszczeń: 25 m³, 150 m³, 500 m³, 1250 m³.
Sposób użycia:
– Zamknąć dopływ powietrza.
– Oczyścić dezynfekowaną powierzchnię. Wyłączyć wentylatory, czujniki dymu i fotokomórki.
– Usunąć wszystkie łatwopalne materiały na odległość min. 1,5 m od świecy.
– Kilkukrotnie wstrząsnąć pojemnikiem przed otwarciem.
– Przygotować i rozstawić świece w ilości odpowiadającej powierzchni pomieszczenia.
– Umieścić pojemnik na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i ogień.
– Usunąć wieczko, podpalić knot (jako pierwszą zawsze podpalić świecę umieszczoną najdalej od wyjścia).
– Przed opuszczeniem pomieszczenia upewnić się, że dezynfekcja przebiega prawidłowo.
– Zamknąć drzwi i umieścić ostrzeżenia o trwającym procesie dezynfekcji.
– Minimalny czas kontaktu 4 godziny, optymalny 12 godzin. Czas wietrzenia ok. 1 godziny.

Parametry stosowania Wielkość opakowań
czas kontaktu: 4 – 12 h, czas wietrzenia: ok. 1 h 20 g (na 25 m³)
120 g (na 150 m³)
400 g (na 500 m³)
1000 g (na 1250 m³)