FTALOXID 1 KG (DEZYNFEKCJA)

60,00  brutto
55,56  netto

Kwaśny preparat dezynfekujący, oparty na związkach utleniających. Wykazuje szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej, również w niskiej temperaturze. Nie powoduje narastania oporności mikroorganizmów. Nadaje się również do dezynfekcji jaj.

Parametry stosowania:

Dezynfekcja powierzchni:
– stężenie 0,5 – 1,0 %
– temp. 20 – 40 ºC
– czas 15 – 30 min.

Dezynfekcja powietrza:
– metoda zamgławiania „na zimno”
– do dezynfekcji powietrza: 1,0 g preparatu na 1 m3 powietrza
– czas zamgławiania: nie krótszy niż 2 godz.

Dezynfekcja jaj wylęgowych:
– oprysk drobnokroplisty lub zanurzenie jaj na kilka sekund w roztworze 0,5 – 1,0 %
– po 10 min. opłukać w wodzie i osuszyć

FTALOXID – ulotka
FTALOXID – karta charakterystyki

19 w magazynie

Opis

Preparat dezynfekujący w postaci proszku przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, miejsc publicznych, w przemyśle, w hodowli zwierzęcej.
Preparat posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

CHARAKTERYSTYKA PREPARATU:
• substancja czynna: monoperoksyftalan magnezu [zaw. 15 g / 100 g preparatu]
• bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie
• wykazuje wysoką tolerancję wobec twardej wody i substancji organicznych
• nie powoduje korozji dezynfekowanych powierzchni, nawet przy długotrwałym stosowaniu
• wykazuje aktywność w niskich temperaturach
• nie powoduje narastania oporności drobnoustrojów
• nie wykazuje działania mutagennego
• ulega biodegradacji
• jest skutecznym środkiem do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich oraz powietrza
• ma szeroki zakres zastosowania
• wiele możliwości aplikacji preparatu (oprysk drobno- i grubokroplisty, zraszanie, zamaczanie, zamgławianie)

Ftaloxid działa biobójczo na szereg wirusów zarówno DNA, jak i RNA.
Inaktywuje zjadliwe wirusy (m.in. herpeswirus choroby Mareka, reowirus ptasi, wirus choroby Gumboro, wirus choroby Newcastle, wirus ptasiej grypy, wirus pomoru klasycznego świń, wirus ASF, wirus choroby Aujeszkyego, wirus wścieklizny, wirus myksomatozy) w stężeniu 1.0 % w czasie 30 min. w ogniskach zakaźnych chorób wirusowych zwierząt.
Ponadto preparat charakteryzuje się bardzo dobrą aktywnością przeciwdrobnoustrojową wobec bakterii, m.in. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Bacillus subtilis oraz grzybów, m.in. Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes.

SPOSÓB UŻYCIA:
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
• do dezynfekcji bieżącej stosować roztwory o stężeniu 0.5 % w temperaturze 10 – 40 oC w czasie 30 min.
• do inaktywacji zjadliwych szczepów wirusów stosować roztwory o stężeniu 1.0 % w temperaturze 10 – 40 oC w czasie 10 min.

Po zakończonej dezynfekcji powierzchnie należy spłukać wodą zdatną do picia.

DEZYNFEKCJA POWIETRZA
• dezynfekcję powietrza należy przeprowadzać metodą zamgławiania „na zimno”
• do dezynfekcji powietrza metodą zamgławiania „na zimno” stosować 1.0 g preparatu na 1 m3 powietrza, pozostawiając mgłę na czas nie krótszy niż 2 godziny.
• czas wentylacji pomieszczeń po zamgławianiu: min. 1 godzina
• w celu lepszego zdyspergowania roztworu użytkowego i przedłużenia jego aktywności w powietrzu, do roztworu użytkowego należy dodać preparat MIST-60 w ilości stanowiącej 10 % użytego preparatu dezynfekującego FTALOXID.

DEZYNFEKCJA JAJ WYLĘGOWYCH
• oprysk drobnokroplisty lub zanurzenie jaj na kilka sekund w roztworze 0,5 – 1,0%
• po 10 min. opłukać w wodzie i osuszyć

Roztworów użytkowych preparatu FTALOXID nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny.

Producent: Inter-Iodex