MIST-60 10 L (NOŚNIK MGŁY)

230,00  brutto
186,99  netto

Cena za 1 l: 23,00 zł brutto (18,70 zł netto)

Preparat ułatwiający tworzenie aerozolu i przedłużający czas jego działania. Stosowany jako dodatek do wodnych roztworów preparatów biobójczych rozprowadzanych w pomieszczeniach metodą zamgławiania „na zimno” lub „na gorąco”.

Parametry stosowania:
Do roztworu użytkowego preparatu biobójczego dodać MIST-60 w ilości 10% w stosunku do użytego preparatu biobójczego.

MIST-60 – ulotka
MIST-60 – karta charakterystyki

8 w magazynie

Kod CH-CHP-0001 Kategorie ,

Opis

Preparat ułatwiający tworzenie aerozolu. Stosowany jako dodatek do wodnych roztworów preparatów biobójczych rozprowadzanych w pomieszczeniach zamkniętych metodą zamgławiania.

CHARAKTERYSTYKA PREPARATU
• wysoka zdolność do tworzenia aerozolu
• preparat można stosować w metodzie zamgławiania „na zimno” i „na gorąco”

SPOSÓB UŻYCIA
Do roztworu użytkowego preparatu biobójczego dodać preparat MIST – 60 w ilości 10 % w stosunku do ilości użytego preparatu biobójczego (np. 100 g preparatu biobójczego, 10 g MIST-60, woda).

UWAGA
Dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z preparatem zawarte są w karcie charakterystyki.
Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (nerki) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia (drogą pokarmową).
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330 Wypłukać usta.

Preparat zawiera glikol dwuetylenowy.
Okres ważności preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.