PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FS-O/30V FFP3 NR D

16,00  brutto
13,01  netto

Półmaska jednorazowego użytku, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, dymami, mgłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 30 x NDS.

Zastosowanie:
Duże stężenie pyłów respirabilnych. Można stosować przy spawaniu i lutowaniu. Chroni przed pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne.

Dodatkowe zalety:
Zastosowany zawór wydechowy pozwala na swobodniejsze pozbycie się nadmiaru pary wodnej i dwutlenku węgla spod czaszy półmaski, poprawiając w ten sposób komfort pracy użytkownika oraz przedłużając jej żywotność.

Półmaska FS-O 30V FFP3 NR D – karta katalogowa

Na stanie

Opis

Skład:
Czasza półmaski:
– Igłowana włóknina poliestrowa
– Włóknina polipropylenowa typu melt blown
– Włóknina osłonowa
Elementy dodatkowe:
– Zawór wydechowy
– Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
– Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
– Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia
– Taśma nagłowia

Wymagania:
Półmaska spełnia najnowsze wymagania Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków
ochrony indywidualnej
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Przeciwwskazania:
Zabrania się stosowania półmaski w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Półmaska nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci par, gazów i mgieł substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Półmaska nie dostarcza tlenu. Osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska nie zapewni odpowiedniej szczelności.