RAPICID 5 L (MYCIE I DEZYNFEKCJA W ROLNICTWIE)

325,00  brutto
300,93  netto

Cena za 1 l: 65,00 zł brutto (60,19 zł netto)

Preparat myjąco – dezynfekujący zawierający jod aktywny, kwasy nieorganiczne oraz związki powierzchniowo czynne, o działaniu bakterio-, grzybo- i wirusobójczym. Do stosowania w stężeniu 0,5-1% w ogniskach chorób zakaźnych.

Rapicid – ulotka
Rapicid – karta charakterystyki

9 w magazynie

Opis

Płynny preparat do dezynfekcji o właściwościach myjących.

SKŁAD:
Jod aktywny, kwas fosforowy, kwas siarkowy, woda, środki powierzchniowo czynne.

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE:
Rapicid jest połączeniem jodoforu z detergentem. Dzięki temu wykazuje zarówno szerokie spektrum działania wiruso-, bakterio- i grzybobójczego, jak również właściwości myjące. Rapicid inaktywuje m.in. wirusy pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń, pomoru świń, choroby Aujeszkyego, wścieklizny, choroby Newcastle i choroby Mareka, niszczy też m.in. Aspergillus fumigatus, Candida albicans i Microsporum canis. Zawartość środków powierzchniowo czynnych ułatwia roztworom roboczym preparatu Rapicid penetrację powierzchni porowatych i trudnych do odkażenia. Roztwory robocze cechują się niską toksycznością, nie wykazują właściwości drażniących ani uczulających, nie niszczą odkażanych powierzchni. W środowisku zewnętrznym preparat ulega biodegradacji.

WSKAZANIA:
Mycie oraz dezynfekcja pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, wyposażenia laboratoryjnego, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączanie mat dezynfekcyjnych.

STOSOWANIE I DAWKOWANIE:
Rapicid stosowany jest w postaci roztworów do polewania, spryskiwania, wycierania lub zanurzania odkażanych przedmiotów, zamgławiania pomieszczeń z użyciem urządzeń wysokociśnieniowych oraz nasączania mat dezynfekcyjnych i wypełniania basenów przejazdowych. Roztwory robocze sporządza się przez zmieszanie odpowiedniej objętości preparatu z wodą. Temperatura roztworów roboczych nie powinna być wyższa niż 43°C. Przed wykonaniem dezynfekcji właściwej należy usunąć zwierzęta i zbędne wyposażenie z odkażanych pomieszczeń. Nadmiar substancji organicznych należy usunąć mechanicznie, co zwiększa skuteczność wykonywanych zabiegów dezynfekcyjnych. Zaleca się stosowanie roztworów o następujących stężeniach:
1:20 – 1:600 – dezynfekcja ogólna pomieszczeń, sprzętu związanego z utrzymywaniem zwierząt oraz dezynfekcja wyposażenia laboratoryjnego, weterynaryjnego i zootechnicznego
1:180 – 1:400 – maty dezynfekcyjne i baseny przejazdowe
1:500 – zamgławianie pomieszczeń (może być w obecności zwierząt, oprócz krów)
1:600 – 1:1200 – dezynfekcja jaj w wylęgarniach drobiu.

INTERAKCJE:
Nie należy mieszać preparatu z innymi środkami dezynfekcyjnymi i substancjami chemicznymi, szczególnie o odczynie zasadowym oraz z wybielaczami. Należy unikać odkażania powierzchni lub urządzeń wykonanych z aluminium lub jego stopów.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temp. 0-30°C. Przechowywać z dala od źródeł ognia.

OSTRZEŻENIA:
W postaci stężonej preparat wykazuje właściwości drażniące. Przy przygotowywaniu roztworów roboczych należy stosować środki ochrony osobistej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OKRES KARENCJI:
Nie obowiązuje.

OPAKOWANIE:
butelka 5 l

Więcej informacji Rapicid:

Rapicid jest płynnym preparatem służącym do dezynfekcji i sanityzacji, mającym właściwości myjące. W jego skład wchodzą: jod aktywny, kwas fosforowy, kwas siarkowy, woda, środki powierzchniowo czynne. Wykazuje działanie wirusobójcze (m.in. przeciw wirusowi pryszczycy, choroby pęcherzykowej czy ASF), bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Środki powierzchniowo czynne zawarte w preparacie Rapicid ułatwiają roztworom roboczym dokładną penetrację powierzchni, które są szczególnie trudne do odkażenia.

Preparat stosuje się do mycia oraz dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt hodowlanych, a także do środków transportu, wyposażenia weterynaryjnego, zootechnicznego, do nasączania mat dezynfekcyjnych oraz dezynfekcji jaj w wylęgarniach drobiu. Jest szczególnie polecany do mycia i dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń dla gołębi. Należy stosować roztwory o określonych stężeniach w zależności od potrzeb.