Osiągnięcie wysokiego poziomu higieny w hodowli drobiu wiąże się z przeprowadzeniem planowanych i skutecznych procesów czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Do każdego z powyższych procesów dostarczamy najwyższej jakości środki chemiczne oraz profesjonalny sprzęt techniczny.

Realizujemy niestandardowe zadania, wymagające opracowania specjalnych preparatów oraz wdrożenia specyficznych technologii mycia i dezynfekcji. W każdej sytuacji, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, skutecznie doradzamy w zakresie utrzymania najwyższych standardów czystości fizycznej i mikrobiologicznej.

Bioasekuracja

 • Program utrzymania zdrowia zwierząt hodowlanych
 • Podstawowe działania bioasekuracyjne obejmują zasady Dobrych Praktyk Produkcyjnych oraz mycie i dezynfekcję pomieszczeń produkcyjnych

MYCIE I DEZYNFEKCJA są podstawowymi czynnikami profilaktycznymi ograniczającymi ilość patogennych drobnoustrojów do bezpiecznego poziomu, nie stwarzającego zagrożenia dla produkcyjności i dobrostanu zwierząt.

Przedmiotem niniejszego opracowania są preparaty oraz techniki przeznaczone do zapewnienia czystości oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego na fermach hodowlanych.

PROGRAM BIOASEKURACJI W OBIEKTACH HODOWLANYCH

Harmonogram czynności

Harmonogram czynności, 1. CZYSZCZENIE WSTĘPNE, 2. MYCIE, 3. DEZYNFEKCJA, 4. ZABEZPIECZENIE POWIETRZA I ŚCIÓŁKI – POSTĘPOWANIE PRZED ZASIEDLENIEM, 5. DODATKOWE CZYNNOŚCI PROFILAKTYCZNE, 6. CHARAKTERYSTYKA PREPARATÓW, 7. SPORZĄDZANIE ROZTWORÓW UŻYTKOWYCH PREPARATÓW MYJĄCYCH, MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCYCH I DEZYNFEKUJĄCYCH

1. Czyszczenie wstępne
2. Mycie
a) mycie sprzętu
b) mycie powierzchni

3. Dezynfekcja
a) dezynfekcja sprzętu
b) dezynfekcja powierzchni
c) dezynfekcja linii udojowych
d) dezynfekcja powietrza
e) dezynfekcja kratek ściekowych

4. Zabezpieczenie ściółki i powietrza – postępowanie przed zasiedleniem
a) dezynfekcja powietrza
b) dezynfekcja ściółki

5. Dodatkowe czynności profilaktyczne
a) sanitacja wody
b) maty dezynfekujące
c) dezynfekcja środków transportu
d) higiena pracowników

B. MYCIE POMIESZCZEŃ HODOWLANYCH, MYCIE KWAŚNE, B. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ HODOWLANYCH, C. DEZYNFEKCJA LINII POJENIA, D. DEZYNFEKCJA POWIETRZA, E. DEZYNFEKCJA KRATEK ŚCIEKOWYCH, A. DEZYNFEKCJA POWIETRZA, B. DEZYNFEKCJA ŚCIÓŁKI, A. SANITACJA WODY, B. MATY DEZYNFEKUJĄCE, C. DEZYNFEKCJA ŚRODKÓW TRANSPORTU, D. HIGIENA PRACOWNIKÓW

INFORMACJE DODATKOWE

6. Charakterystyka preparatów

7. Sporządzanie roztworów użytkowych preparatów myjących, myjąco-dezynfekujących i dezynfekujących

8. Bezpieczeństwo pracy z preparatami chemicznymi

 

1. CZYSZCZENIE WSTĘPNE

 • po usunięciu żywca z kurnika usunąć cały ruchomy sprzęt poza myty obszar
 • linie pojenia i karmienia w miarę możliwości zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia celem umycia
 • usunąć ściółkę i dokładnie oczyścić powierzchnię pomieszczenia z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń za pomocą szczotek i gumowych zgarniaków
 • posadzkę, ściany, pozostałe sprzęty spłukać bieżącą wodą pod ciśnieniem, starannie oczyścić kratki ściekowe w posadzce (jeżeli występują)
 • pozostałości wody usunąć gumowymi zgarniakami

2. MYCIE

A. MYCIE SPRZĘTU (urządzeń, instalacji – zdemontowane części linii pojenia, linii paszowych, sprzęt)

MYCIE KWAŚNE

 • zdemontowane części linie pojenia, linii paszowych, sprzęt umyć ręcznie za pomocą szczotek w roztworze preparatu FOSFACID; jeżeli to możliwe, wcześniej zanurzyć wszystkie części w kąpieli myjącej na 20-30 minut
 • po ponownym zmontowaniu linii pojenia wypełnić roztworem preparatu FOSFACID cały system pojenia (rury, zbiorniki)
 • produkt pozostawić na co najmniej 8 godzin w systemie rurociągów, a następnie dokładnie wypłukać wodą do zaniku odczynu kwaśnego
Preparat FOSFACID

(mycie, odkamienianie)

Stężenie 3-5%
Temperatura 20-40oC

 

B. MYCIE POMIESZCZEŃ HODOWLANYCH

MYCIE ALKALICZNE

 • mycie ścian, sufitów, posadzki, instalacji (linie pojenia, linie paszowe – części zewnętrzne) przeprowadzić roztworem preparatu CHLOROTAAB-D*
 • pianę na powierzchnie pionowe nakładać ruchami poziomymi od dołu do góry za pomocą urządzenia pianotwórczego
 • po upływie czasu działania preparatu pianowego spłukać pianę z powierzchni
 • miejsca trudno dostępne doczyścić ręcznie za pomocą szczotek i ponownie spłukać powierzchnie
 • ocenić skuteczność mycia (kontrola wzrokowa i mikrobiologiczna)
 • w przypadku nieuzyskania wymaganej czystości zabieg mycia powtórzyć
 • nadmiar wody z powierzchni usunąć  gumowymi zgarniakami

MYCIE KWAŚNE

 • mycie niedemontowalnych części linii paszowych, linii pojenia, zbiorników przeprowadzić roztworem preparatu GLAZURA-B/S-1
 • pianę nanieść na wszystkie części i pozostawić na czas 15 min
 • po upływie czasu działania preparatu pianowego spłukać pianę z powierzchni
 • miejsca trudno dostępne doczyścić ręcznie za pomocą szczotek i ponownie spłukać powierzchnie
 • ocenić skuteczność mycia (kontrola wzrokowa)
 • w przypadku nieuzyskania wymaganej czystości zabieg mycia powtórzyć
 • nadmiar wody z powierzchni usunąć  gumowymi zgarniakami
Preparat

CHLOROTAAB – D*

mycie i dezynfekcja

GLAZURA-B/S-1

mycie

Stężenie 3 % 3-5%
Czas 20 min. 20 min.
Temperatura 20-40oC 20-40oC

3. DEZYNFEKCJA

A. DEZYNFEKCJA SPRZĘTU

 • po umyciu i osuszeniu zdemontowanych części linii pojenia, linii paszowych, sprzętu przeprowadzić dezynfekcję przy użyciu roztworu preparatu FTALOXID
 • wszystkie części linii, sprzęt zanurzyć w roztworze preparatu FTALOXID
 • stosować roztwory preparatu FTALOXID o stężeniu 0.5% (czas działania 30 min.)  lub 1.0%  (czas działania 15 min.)
 • w ogniskach chorób zakaźnych stosować preparat FTALOXID w stężeniu 1,0% w czasie 30 min.
 • po zakończonej dezynfekcji części linii spłukać bieżącą wodą, osuszyć i ponownie zmontować; sprzęt spłukać bieżącą wodą i pozostawić do osuszenia

B. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ HODOWLANYCH

 • po umyciu i osuszeniu powierzchni przeprowadzić dezynfekcję przy użyciu roztworu preparatu FTALOXID
 • roztwory użytkowe preparatu nanieść na wszystkie powierzchnie (posadzki, ściany, sprzęt, linie pojenia na zewnątrz itp.) metodą oprysku grubokroplistego
 • stosować roztwory preparatu FTALOXID o stężeniu 0.5% (czas działania 30 min.) lub 1.0%  (czas działania 15 min.)
 • w ogniskach chorób zakaźnych stosować preparat FTALOXID w stężeniu 1.0% w czasie 30 min.
 • po zakończonej dezynfekcji powierzchnie spłukać bieżącą wodą i pozostawić do osuszenia

Preparat

FTALOXID

dezynfekcja

Stężenie

1 %

0,5%

1%

(ogniska chorób zakaźnych)

Czas

15 min.

30 min

30 min

Temperatura

10-40oC

10-40oC

10-40oC

 

C. DEZYNFEKCJA LINII POJENIA

 • po umyciu osuszeniu i zmontowaniu linii udojowej powierzchni przeprowadzić dezynfekcję przy użyciu roztworu preparatu ACIDOX EXTRA
 • wypełnić roztworem preparatu ACIDOX EXTRA cały system pojenia (rury, zbiorniki), produkt pozostawić na 4-5 godzin w systemie rurociągów, a następnie dokładnie wypłukać wodą do zaniku odczynu kwaśnego
Preparat

ACIDOX EXTRA

Stężenie

2%

Temperatura

20-40oC

Czas

4-5 godz.

 

D. DEZYNFEKCJA POWIETRZA 

 • dezynfekcję powietrza należy przeprowadzać metodą zamgławiania preparatem Q-250
 • do dezynfekcji powietrza stosować roztwór preparatu Q-250 o stężeniu 10% tak, aby na 1 m3 powietrza przypadał 1g preparatu; przykładowo na 1000 m3 należy zużyć 1000 g preparatu Q-250, co odpowiada 10 l roztworu o stężeniu 10%
 • w celu lepszego rozproszenia roztworu preparatu dezynfekującego i przedłużenia jego aktywności w powietrzu do roztworu użytkowego należy dodać preparat MIST-60 w ilości stanowiącej 10% użytego preparatu dezynfekującego; przykładowo na 1000 g preparatu Q-250 należy zużyć 100 g preparatu MIST-60 [preparat MIST-60 nie jest produktem biobójczym i nie może być stosowany samodzielnie]
 • mgłę pozostawić na czas nie krótszy niż 2 godz.
 • po dezynfekcji powietrza pomieszczenia wietrzyć przez co najmniej 1 godzinę
 • metoda zamgławiania: „na zimno” lub „na ciepło”

 

UWAGA

W przypadku wystąpienia ognisk chorób zakaźnych należy przeprowadzić podwójną dezynfekcję powietrza

 • pierwszą dezynfekcję powietrza należy przeprowadzać metodą zamgławiania preparatem Q-250 zgodnie z instrukcją podaną wyżej
 • po dokładnym przewietrzeniu obiektu hodowlanego należy obiekt ponownie zamgławić preparatem FTALOXID
 • do dezynfekcji powietrza stosować roztwór preparatu FTALOXID o stężeniu 5% tak, aby na 1 m3 powietrza przypadał 1g preparatu; przykładowo na 1000 m3 należy zużyć 1000 g preparatu FTALOXID, co odpowiada 20 l roztworu o stężeniu 5 %
 • w celu lepszego rozproszenia roztworu preparatu dezynfekującego i przedłużenia jego aktywności w powietrzu do roztworu użytkowego należy dodać preparat MIST-60 w ilości stanowiącej 10% użytego preparatu dezynfekującego; przykładowo na 1000 g preparatu FTALOXID należy zużyć 100 g preparatu MIST-60 [preparat MIST-60 nie jest produktem biobójczym i nie może być stosowany samodzielnie]
 • po dezynfekcji powietrza pomieszczenia przewietrzyć przez co najmniej 1 godzinę
 • metoda zamgławiania: „na zimno”

 

Preparat

Q-250

dezynfekcja powietrza

FTALOXID

dezynfekcja powietrza

Stężenie preparatu w powietrzu 1.0 g preparatu na 1 m3 1.0 g preparatu na 1 m3
Czas 2 h 2 h
Metoda zamgławiania „na zimno”, „na ciepło” „na zimno”

 

E. DEZYNFEKCJA KRATEK ŚCIEKOWYCH

 • kratki ściekowe dokładnie ponownie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń
 • kratki ściekowe zalać roztworem użytkowym preparatu CHLOROTAAB-D* o stężeniu 10.0%.
 • przez 2 godz. nie wlewać do kratki ściekowej innych płynów i nie spłukiwać
 • po określonym czasie przepłukać kratkę ściekową

 

Preparat

CHLOROTAAB – D*

udrożnienie kratek ściekowych

Stężenie 10 %
Czas 2 h
Temperatura 20-40oC

 

4. ZABEZPIECZENIE POWIETRZA I ŚCIÓŁKI – POSTĘPOWANIE PRZED ZASIEDLENIEM

A. DEZYNFEKCJA POWIETRZA 

UWAGA

Jeżeli okres od umycia i zdezynfekowania obiektu hodowlanego do kolejnego wsadu jest dłuższy niż 2 tygodnie, należy ponownie zamgławić pomieszczenie preparatem Q-250

[postępować zgodnie z  pkt. 3 D – dezynfekcja powietrza]

Preparat

Q-250

dezynfekcja powietrza

Stężenie preparatu w powietrzu 1.0 g preparatu na 1 m3
Czas 2 h
Metoda zamgławiania „na zimno”, „na ciepło”

 

B. DEZYNFEKCJA ŚCIÓŁKI

 • przed zasiedleniem kurnika wysypać  na powierzchnię produkt DEZAMMONIUM-300  w ilości 100 g/m2, a następnie wyłożyć ściółkę
 • kolejne dozowania:  na ściółkę dozować produkt  w ilości 50 g/m2  jeden raz w tygodniu przez cały cykl hodowlany
Preparat

DEZAMMONIUM-300

dezynfekcja ściółki, neutralizacja amoniaku

Ilość 50 g/m2
Dozowanie 1 x na tydzień (cały cykl hodowlany)

 

5. DODATKOWE CZYNNOŚCI PROFILAKTYCZNE

A. SANITACJA WODY  

 • do sanitacji wody pitnej stosować preparat PEROXID SAN
Preparat PEROXID SAN
Stężenie

0,05 %

(500 ml produktu na 1000 l wody)

Temperatura 20-40oC

 

B. MATY DEZYNFEKUJĄCE

 • maty dezynfekujące wyłożyć przed każdym wejściem do obiektu hodowlanego
 • powierzchnię maty należy zwilżyć preparatem dezynfekującym TAAB-1
 • czynność tę powtarzać codziennie, aby zachować odpowiednią wilgotność mat dezynfekcyjnych
 • aktywność preparatu – do 7 dni w zależności od stopnia zabrudzenia maty
Preparat TAAB-1
Stężenie 0,5%

 

C. DEZYNFEKCJA ŚRODKÓW TRANSPORTU

OPONY                            

 • wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren fermy muszą dokonać dezynfekcji kół samochodowych w brodziku; w przypadku braku brodzika opony spryskać roztworem użytkowym preparatu TAAB-1
Preparat TAAB-1
Stężenie 0,5%

KLATKI

 • po zakończeniu pracy środki transportu (samochody-klatki) oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń
 • powierzchnie spłukać bieżącą wodą za pomocą gumowego węża lub karchera
 • mycie i dezynfekcję przeprowadzić roztworem preparatu CHLOROTAAB-D*
 • roztwór preparatu nanieść na powierzchnie i pozostawić przez 20 min.; miejsca silnie zanieczyszczone doczyścić ręcznie za pomocą zestawu do mycia ręcznego
 • po 20 min. wszystkie powierzchnie spłukać bieżącą wodą za pomocą gumowego węża lub karchera
 • po spłukaniu środki transportu pozostawić do osuszenia
Preparat CHLOROTAAB – D*
Stężenie 3 %
Czas 20 min.
Temperatura 20-40oC

 

D. HIGIENA PRACOWNIKÓW

 •  w celu minimalizacji ryzyka zanieczyszczeń fizycznych i mikrobiologicznych przenoszonych przez ręce personelu przed wejściem do obiektu hodowlanego należy dokładnie umyć dłonie

Sposób postępowania podczas higienicznego mycia rąk

a) ręce zwilżyć ciepłą, bieżącą wodą
b) na dłonie nanieść 1 – 2 cm3 mydła antyseptycznego DISO  i starannie namydlić
c) ręce myć zgodnie z niżej podanym schematem, powtarzając każdą czynność 5 razy
d) po umyciu ręce dokładnie spłukać ciepłą, bieżącą wodą i osuszyć jednorazowym ręcznikiem

 

6. CHARAKTERYSTYKA PREPARATÓW

NAZWA PREPARATU

PRZEZNACZENIE

PARAMETRY STOSOWANIA

GLAZURA-B/S-1

Kwaśny preparat myjący z zawartością czwartorzędowych soli amoniowych przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych (kamień wapienny oraz rdza) i organicznych z powierzchni oraz urządzeń

stężenie      3.0-5.0%

temp.         20-400C

FOSFACID

 

Kwaśny preparat myjący doskonale usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne: kamień i rdzę. Może być używany do odkamieniania obiegów wody. Stosowany systematycznie zapobiega powstawaniu kamienia wodnego oraz różnego typu przebarwień. Łatwo się wypłukuje, pozostawiając myte powierzchnie czyste i bez zacieków. stężenie      3.0-5.0%

temp.           20-400C

 

OXALIC

Kwaśny preparat niskopienny przeznaczony do usuwania kamienia wapiennego, osadów z linii pojenia i powierzchni plastikowych. Oczyści linie pojenia zapchaną gęstymi pozostałościami preparatów weterynaryjnych. W przypadku bardzo silnego zanieczyszczenie stężenie preparatu zwiększyć do 5 % stężenie      1.0-2.0%

temp.           20-400C

ACIDOX EXTRA

Kwaśny preparat myjący z zawartością związków utleniających do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z powierzchni oraz urządzeń. stężenie:  2.0%

temp.       20-400C

czas:       4-5 h

CHLOROTAAB-D*

alkaliczny preparat myjąco-dezynfekujący, zawierający aktywny chlor, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Posiada szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej, obejmujące bakterie, grzyby oraz pleśnie. Stosowany systematycznie zapobiega powstawaniu różnego typu przebarwień i wykazuje działanie deodoryzujące stężenie: 1.0-3.0%

temp.       20-400C

czas:       15-20 min

FTALOXID

preparat dezynfekujący, oparty na związkach utleniających, posiada szerokie zastosowanie w hodowli zwierząt z uwagi na wszechstronność jego aplikacji. Preparat wykazuje aktywność bakterio-, grzybo-, wirusobójczą również w niskiej temperaturze. stężenie: 0.5-1.0%

temp.       20-400C

czas:       15-30 min

PEROXID SAN

specjalistyczny środek przeznaczony do sanitacji powierzchni, urządzeń oraz instalacji CIP, jak również do kondycjonowania wody płuczącej w przemyśle spożywczym. WODA PŁUCZĄCA

stężenie:   0,05 %   (500 ml produktu na 1000 l wody)

TAAB-1

preparat myjąco-dezynfekujący, zawierający sole tetraalkiloamoniowe, szczególnie polecany do ręcznego mycia i dezynfekcji. Posiada szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej, jednocześnie nie powodując narastania oporności mikroorganizmów. Może być stosowany przez długi czas bez konieczności wymiennego używania preparatów dezynfekujących stężenie: 0,025-0.5 %

temp.       20-400C

czas:       15-20 min

Q-250

preparat dezynfekujący, zawierający dialdehydy oraz sole tetraalkiloamoniowe, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, instalacji. Preparat posiada szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej, obejmujące bakterie, grzyby oraz pleśnie.  

stężenie: 0.5-1.0%

temp.       20-400C

czas:       15-20 min

MIST-60

preparat ułatwiający tworzenie aerozolu. Stosowany  jako dodatek do wodnych roztworów preparatów biobójczych rozprowadzanych w pomieszczeniach zamkniętych metodą zamgławiania „na zimno” i „na gorąco” stężenie: 10%*

* w stosunku do ilości użytego preparatu biobójczego

DEZAMMONIUM-300

preparat do neutralizacji amoniaku w obiektach hodowlanych, ogranicza populację drobnoustrojów i pasożytów bytujących w ściółce oraz zmniejsza jej wilgotność. Preparat zawiera substancje nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt; może być stosowany w obecności zwierząt. 50g/m2

Jeden raz w tygodniu przez cały cykl hodowlany

DISO

mydło antyseptyczne doskonale myje i usuwa zanieczyszczenia z powierzchni rąk, nie wysuszając i nie podrażniając skóry. Dzięki zawartości nadtlenku wodoru mydło redukuje mikroorganizmy flory przejściowej bytujące na rękach pracowników.

Stężenie 100%

 

7. SPORZĄDZANIE ROZTWORÓW UŻYTKOWYCH PREPARATÓW MYJĄCYCH, MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCYCH I DEZYNFEKUJĄCYCH

Stężenie użytkowe [%]

objętość roztworu użytkowego [l] Ilość preparatu

(koncentrat) [l]

Ilość wody [l]

 0.5

10

20

50

0.05

0.1

0.25

9.95

19.90

49.75

 1.0

10

20

50

0.1

0.2

0.5

9.90

19.80

49.50

 3.0

10

20

50

0.3

0.6

1.5

  9.70

19.40

48.50

 5.0

10

20

50

0.50

1.00

2.50

9.50

19.00

47.50

 10.0 10

20

50

1.00

2.00

5.00

9.00

18.00

45.00

 

8. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI

ZASADY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI

a) przed przystąpieniem do pracy z preparatem chemicznym dokładnie zapoznać się z produktem: przeczytać etykietę znajdującą się na opakowaniu
b) każda etykieta produktu powinna zawierać:

 • nazwę handlową preparatu
 • przeznaczenie preparatu
 • nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu producenta substancji lub preparatu (lub dystrybutora)
 • nazwę chemiczną lub nazwy chemiczne substancji obecnych w preparacie
 • znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz ich numery („zwroty R”)
 • zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego („zwroty S”)

c) zawsze postępować zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcją stosowania.
d) nigdy nie należy mieszać różnych preparatów chemicznych (z wyjątkiem gdy jest to wyraźnie zalecane przez producenta)
e) NIE WOLNO pozostawiać otwartych opakowań preparatów
f) NIE WOLNO przelewać preparatów do innych, nieoznakowanych opakowań, zwłaszcza po innych preparatach!!!
g) zawsze stosować środki ochrony osobistej: odzież ochronną, okulary/gogle, rękawice i obuwie

 

Magazynowanie

a) preparaty chemiczne przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach, prawidłowo oznakowanych (patrz pkt. 8 b) w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu o temp. pokojowej, z dobrą wentylacją
b) miejsce przechowywania preparatów chemicznych musi być dobrze oznakowane, dostęp do tego miejsca może posiadać tylko osoba upoważniona
c) preparaty chemiczne rozkładające się pod wpływem światła należy przechowywać w pomieszczeniu zacienionym
d) preparaty chemiczne, które mogą reagować z innymi substancjami należy przechowywać osobno (nie przechowywać preparatów zawierających chlor z preparatami kwaśnymi – ryzyko powstania trujących gazów)
e) informacje dotyczące magazynowania znajdują się również w karcie charakterystyki produktu.