Maty dezynfekcyjne – rodzaje, charakterystyka, zastosowanie

Maty dezynfekcyjne – rodzaje, charakterystyka, zastosowanie

Maty dezynfekcyjne są niezbędne w każdej firmie, gdzie produkowana, przetwarzana i magazynowana jest żywność. Stosowanie mat powstrzymuje bakterie, wirusy i grzyby przed rozprzestrzenianiem się również w miejscach hodowli zwierząt – oborach, chlewniach i kurnikach. Powinny znajdować się także w ubojniach i zakładach przetwórstwa mięsnego, w mleczarniach, pieczarkarniach, szklarniach, wytwórniach leków i kosmetyków, na przejściach granicznych itp. Maty pełnią rolę bariery ochronnej przed zawleczeniem oraz wywleczeniem drobnoustrojów z miejsc hodowli zwierząt na butach, kołach środków transportu oraz na maszynach. Jaką matę dezynfekcyjną wybrać? Decydując się na zakup maty dezynfekcyjnej warto wziąć pod uwagę kilka czynników, dzięki którym unikniemy złego wyboru. Pierwszym aspektem, który powinniśmy rozpatrzyć, jest rodzaj. Dokładniej chodzi tutaj o sposób korzystania z maty dezynfekcyjnej – czy będzie to mata leżąca na płaskiej powierzchni, czy w wybetonowanej niecce dezynfekcyjnej. Ta pierwsza musi mieć nieprzesiąkliwe dno i boki, żeby powstrzymać wyciekanie płynu dezynfekcyjnego; druga tego nie potrzebuje, gdyż płyn zatrzymywany jest w niecce. Dużą rolę odgrywa miejsce i osoby bądź pojazdy z niej korzystające, dlatego należy przeanalizować, w jakim stopniu będzie użytkowana – mniej czy bardziej intensywnie. Kolejnym równie istotnym czynnikiem jest rozmiar. Najczęściej popełnianym błędem jest wybór za małej maty, czego efektem jest możliwość obejścia jej i przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Chcąc zapobiegać takim sytuacjom, należy dokonać zakupu maty większego rozmiaru. Dzięki temu przechodząc można postawić na niej kilka kroków, a tym samym lepiej zdezynfekować podeszwy obuwia. Podobnie w przypadku mat przygotowanych dla środków transportu – należy wybrać matę o takiej długości, aby cała powierzchnia kół została odkażona podczas przejazdu przez matę. Jeśli do danego budynku jest więcej niż jedno wejście, należy przed każdym z nich wyłożyć odpowiednią matę. W ofercie firmy Chemivet znajdują się maty w różnych rozmiarach: 50...
Kombinezon ochronny – niezbędny podczas procesu dezynfekcji

Kombinezon ochronny – niezbędny podczas procesu dezynfekcji

Kombinezon ochronny to jeden z elementów odzieży ochronnej, który służy do zabezpieczenia ciała pracownika przed prawdopodobnymi zagrożeniami. Tego rodzaju kombinezony zostały stworzone z myślą o wysokiej ochronie podczas wykonywania czynności zawodowych. Głównym celem odzieży ochronnej każdego rodzaju jest zapewnienie bezpieczeństwa przed niepożądanymi czynnikami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi oraz termicznymi. Kombinezony mogą osłaniać lub zastępować ubrania osobiste. Firma Chemivet oferuje kombinezony ochronne jednokrotnego użytku. Szeroki wybór tego typu odzieży związany jest z różnorodnością modeli, a także stopnia przpuszczalności substancji mogących stwarzać zagrożenie. Nasza oferta obfituje w fartuchy weterynaryjne (foliowe przednie, higieniczne i laboratoryjne wykonane z włókniny, typu kitel kosmonaut, typu suknia) oraz kombinezony jednorazowe (BIZTEX ST40, BIZTEX ST60, KRUTEX, TYCHEM 2000C, TYVEK 500 XPERT, TYVEK 600 PLUS, ECON, PROTEC PLUS, z włókniny). Jednorazowe kombinezony zabezpieczają przede wszystkim przed związkami chemicznymi, azbestem, pyłem, preparatami używanymi w przemyśle rolniczym oraz w przemyśle ciężkim. Odzież jednorazowego użytku zapobiega bezpośredniemu kontaktowi pracownika z kwasami i zasadami, roztworami soli oraz innymi związkami zarówno organicznymi, jak i nieorganicznymi. Cechy odpowiednio dobranego jednorazowego kombinezonu ochronnego Wybierając odzież jednorazowego użytku powinniśmy kierować się m.in. wygodą i swobodą podczas wykonywania pracy. Krój i rozmiar należy dopasować do wymiarów pracownika. Aby strój ochronny spełniał swoje zadanie, warto zwrócić szczególną uwagę na detale takie jak: jakość szwów, dobrze przylegający kaptur ściśle dopasowane zakończenia rękawów i nogawek. Zaletą kombinezonu jednorazowego jest lekkość i dobre właściwości ochronne, które dają nam gwarancję osłony przed szkodliwymi czynnikami, zarazem nie generując wysokich kosztów zakupu. Dopasowanie odzieży ochronnej to także odpowiedni wybór modelu do wykonywanego zakresu pracy. Nie każda czynność wymaga tego samego rodzaju kombinezonu. Pracownicy dokonujący dezynfekcji kurnika wybiorą inny model, niż inspekcja weterynaryjna. W celu dobrania odpowiedniego kombinezonu powinniśmy wziąć pod...
Kategorie odzieży ochronnej

Kategorie odzieży ochronnej

Odzież ochronna należy do kategorii powszechnie używanych produktów ochrony osobistej chroniących ciało pracownika przed podstawowymi zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w sprawie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie stosowanych środków ochrony osobistej w miejscu pracy wprowadzony został podział produktów na trzy kategorie bezpieczeństwa w zależności od poziomu ryzyka, na jakie może być narażony pracownik wykonując dany rodzaj pracy. W zakresie ochrony ciała podział ten wygląda następująco: KATEGORIA I Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami Odzież ochronna należąca do tej kategorii to odzież o podstawowej konstrukcji, a ocena poziomu skuteczności zależy od oceny samego użytkownika. W wypadku wzrostu określonego typu zagrożenia, skutki mogą być łatwo zidentyfikowane przez pracownika we właściwym czasie. Do kategorii I zalicza się odzież wcześniej zwaną roboczą, jak również ubrania wykonane z tkanin ochronnych (trudnopalnych, kwasoochronnych, pyłochłonnych), które nie podlegają procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane. Kategoria I obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed: zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne, powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi, zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia, czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz). KATEGORIA II Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III). Kategoria II ochrony obejmuje swoim zakresem odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Przykłady odzieży zaliczanej do kategorii II: odzież chroniąca przed przecięciem, odzież redukująca zagrożenia występujące podczas spawania – dla spawaczy i zawodów pokrewnych, odzież ostrzegawcza (dla służb drogowych). KATEGORIA III Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika. Kategoria III obejmuje odzież specjalistyczną, której zadaniem jest ochrona przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla pracownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Do tej grupy należą m.in.: specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne, odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą przekraczającą 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji, odzież chroniąca przed bardzo niskimi temperaturami (poniżej -50°C), odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego. Właściwości ochronne determinowane są...
Proponowane rozwiązanie dla aplikacji preparatu osuszającego ściółkę AFG Powder

Proponowane rozwiązanie dla aplikacji preparatu osuszającego ściółkę AFG Powder

Aplikacja preparatów osuszających ściółkę i neutralizujących amoniak w pomieszczeniach hodowlanych może być łatwa i szybka. Rozsiewacz materiałów sypkich MS Schippers Mini to przenośne urządzenie, które umożliwia szybkie i równomierne rozsypywanie preparatów typu AFG Powder, AFG Powder Willow. Polecany do pracy w hodowli zwierząt gospodarskich. Idealny do aplikacji preparatów osuszających pod liniami pojenia. Szczegóły tutaj....
Laur Eksperta dla ABM-1!

Laur Eksperta dla ABM-1!

Z przyjemnością informujemy, że oferowany przez nas produkt biobójczy ABM-1 otrzymał Znak Jakości, nadany w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm „Laur Eksperta”. Konkurs organizowany jest przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości i ma na celu promocję produktów i usług o wysokiej jakości i potencjale innowacyjnym. ABM-1 jest preparatem o potwierdzonej dużej skuteczności przeciwdrobnoustrojowej. Ma szerokie zastosowanie w dezynfekcji powierzchni (w tym mających kontakt z żywnością), urządzeń, materiałów, sprzętu, a także powietrza. Charakteryzuje się wysoką aktywnością wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, pleśni, grzybów. Nie powoduje narastania oporności drobnoustrojów. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie (również w twardej), stabilny w wysokich temperaturach. W stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji metali; nie niszczy uszczelek i łączy gumowych oraz powierzchni lakierowanych. Preparat nie brudzi i nie pozostawia zacieków. Polecany do stosowania m.in. w obiektach hodowlanych oraz zakładów przemysłu spożywczego. ABM-1 – certyfikat jakości ABM-1 – karta...
VIRKON – Preparat o szerokim działaniu bójczym

VIRKON – Preparat o szerokim działaniu bójczym

Jest uniwersalnym środkiem do dezynfekcji i wielu hodowców uważa Virkon za najlepszy i najskuteczniejszy preparat do dezynfekcji. Virkon w zalecanych stężeniach działa bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Przeznaczony jest do stosowania w każdych warunkach, gdzie konieczne jest przeprowadzenie dokładnej i skutecznej dezynfekcji. Może być stosowany profilaktycznie, aby zapobiegać zakażeniom i szerzeniu się chorób bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych oraz w celu opanowania zakażeń. Może być stosowany w ogniskach chorób zakaźnych – m.in. pryszczycy, ptasiej grypy, ASF. Działanie wirusobójcze Virkonu w stosunku do wszystkich rodzin wirusów, nawet tych szczególnie opornych na dezynfekcję, zostało potwierdzone wieloma badaniami, również w Polsce. Dzięki temu Virkon został wykorzystany do bioasekuracji przeciw zakażeniom takimi patogenami jak: wirus SARS, wirus nowej odmiany grypy A/H1N1, wirus Ebola – jeden z najgroźniejszych wirusów, wobec którego Virkon ma działanie neutralizujące także w płynach ustrojowych. VIRKON jest środkiem dezynfekująco-myjącym o szerokim zastosowaniu, zalecanym do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, środków transportu, powierzchni, narzędzi, powietrza, butów. Może być stosowany zarówno do szybkiego odkażania małych powierzchni, mycia i dezynfekcji naczyń i sztućców itp., jak i dużych powierzchni, również w sytuacjach niebezpiecznych, np. gdy dojdzie do wylania się płynów ustrojowych. Preparat ze względu na dobrą tolerancję materiałową wykorzystywany jest do dezynfekcji sprzętów wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Virkon znalazł zastosowanie w bioasekuracji w wielu gałęziach gospodarki, np. w przemyśle spożywczym, zakładach produkcyjnych i przetwórczych, handlu, gastronomii, obiektach sportowych, na statkach, w samolotach, w hotelach, zakładach zbiorowego żywienia oraz placówkach użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, urzędy, w placówkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, sanatoria), stacjach krwiodawstwa, oraz przez producentów szczepionek i przemysł farmaceutyczny. VIRKON stosowany jest także w rolnictwie, w hodowli zwierząt, w ubojniach, a nawet w gospodarstwach domowych. Największą zaletą Virkonu jest jego uniwersalność, którą poświadcza szerokie działanie i zastosowanie oraz bezpieczeństwo dla użytkownika podczas prawidłowego stosowania. Podczas stosowania Virkonu zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, w tym odzieży jednorazowego użytku. Virkon najlepiej stosować na powierzchnie wstępnie oczyszczone i umyte, zarówno do przeprowadzenia dezynfekcji profilaktycznej, jak i w warunkach zagrożenia epizootycznego. Virkon możemy nanosić na odkażane powierzchnie poprzez mycie, wycieranie, oprysk lub drobnokroplisty oprysk z użyciem aparatów...
Czym jest ASF?

Czym jest ASF?

Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową, zakaźną i zaraźliwą chorobą świń domowych oraz przedstawicieli świniowatych włączając wolno żyjące dziki, guźce i świnie rzeczne. ASF znajduje się na liście A Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i podlega obowiązkowi zgłaszania. Chorobę wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (Asfivirus – ASFV). Wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na wysoką i niską temperaturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do 6 miesięcy w mrożonym mięsie, zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach przez okres nawet 3-6 miesięcy. Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe oraz dzikie. Nosicielem pośrednim wirusa może być też człowiek. Ludzie nie są jednak wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. Choroba najczęściej ma przebieg ostry. Rzadko przebiega nadostro lub przewlekle. Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek, kaszel, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty. Mogą wystąpić drgawki. Śmiertelność prawie zawsze wynosi 100%. Część dzików może przeżyć zakażenie, pozostając jednak nosicielami. AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ W POLSCE Od czerwca 2013 roku afrykański pomór świń rejestruje się na Białorusi. W lutym 2014 wykryto w Polsce pierwsze przypadki ASF u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi. Do końca 2015 roku wszystkie stwierdzone na terenie kraju przypadki ASF zlokalizowane były w pobliżu granicy z Białorusią na obszarze trzech powiatów – sokólskiego, białostockiego i hajnowskiego w województwie podlaskim. Jednak w 2016 roku choroba rozszerzyła się także na wschodnie części województwa mazowieckiego i północne części lubelskiego. Obecnie w Polsce oraz krajach sąsiadujących, takich jak Litwa, Łotwa, Estonia i Ukraina stwierdza się występowanie ASF w populacji wolno żyjących dzików, ale również w gospodarstwach z przyzagrodową hodowlą świń i gospodarstwach komercyjnych. Dotychczas w Polsce stwierdzono ponad 2136 przypadków ASF u dzików oraz 112 ognisk u świń. W krajach nadbałtyckich dotkniętych problemem ASF dotychczas zanotowano zbliżoną liczbę ognisk u świń, jednakże zidentyfikowano kilkakrotnie większą liczbę zakażonych wirusem ASFV dzików. Liczba przypadków u dzików wzrasta w sposób ciągły. W związku z potencjalnym zagrożeniem szerzenia się ASFV wiele innych państw, włączając Niemcy czy Finlandię, prowadzi masowy odstrzał dzików w celu zmniejszenia ich populacji....
Chemia na kurniki

Chemia na kurniki

Aby uzyskać dobre wyniki w hodowli drobiu, należy zapewnić odpowiednią ochronę i optymalne warunki bytowania. Dezynfekcja kurnika Badania przeprowadzone na całym świecie wskazują wyraźnie, że mimo intensywnych szczepień, różnych programów farmakologicznej osłony, choroby wywoływane przez wirusy i bakterie stanowią główną przyczynę upadków zwierząt, a to powoduje powstawanie strat ekonomicznych. Nie można więc pominąć znaczenia wszelkich działań mających na celu utrzymanie właściwych warunków higienicznych w obiektach inwentarskich, np. w kurnikach. Bardzo ważnymi elementami utrzymania kurników są: dezynfekcja i systematyczne mycie kurników, sprzętów, akcesoriów, narzędzi itp. oraz systemów doprowadzających paszę i wodę, niszczenie owadów we wszystkich stadiach rozwoju – dezynsekcja, zwalczanie gryzoni na fermie drobiu – deratyzacja, skuteczna ochrona obiektów przed zwierzętami dziko żyjącymi (ptaki, kuny, lisy itp.) Bardzo ważny jest dobór odpowiednich preparatów oraz sporządzenie roztworów roboczych. Roztwory zbyt rozcieńczone nie spełniają swojej roli! Tabela – Sporządzanie roztworów użytkowych preparatów myjących, myjąco-dezynfekujących, dezynfekujących W utrzymaniu higieny pomocnych jest wiele rodzajów „chemii na kurniki” dostępnej na rynku. Proponujemy cały program do mycia i dezynfekcji (opisy preparatów w dziale Rolnictwo i weterynaria). Jednym z polecanych przez nas środków jest CHLOROTAAB–D. Może być zastosowany do mycia i dezynfekcji powierzchni kurników, instalacji do żywienia i pojenia zwierząt, sprzętu do obsługi zwierząt (karmidła, poidła), środków transportu (klatek). CHLOROTAAB–D jest alkalicznym, pianowym preparatem myjąco-dezynfekującym, który zawiera aktywny chlor. Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Ma także szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej, obejmujące bakterie, grzyby, pleśnie oraz wirusy. Ma działanie dezodoryzujące. Jest też skutecznym środkiem do udrożniania i dezynfekcji kratek ściekowych, syfonów zlewów i kanalizacji. Przed opróżnieniem obiektu ze ściółki i pomiotu należy wykonać wstępną dezynsekcję kurnika poprzez oprysk ściółki, ścian i sufitów insektycydem w celu eliminacji dorosłych osobników owadów,...
WAŻNE: Kolejne preparaty do walki z ASF

WAŻNE: Kolejne preparaty do walki z ASF

Najnowsze badania przeprowadzone przez Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach udowodniły skuteczność oferowanych przez nas preparatów SULFOXID oraz CHLOROTAAB-D w walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Producentem wyżej wymienionych preparatów jest firma Inter-Iodex Sp. z o.o. SULFOXID badania ASF CHLOROTAAB-D badania ASF Charakterystyka produktów: w zakładce ROLNICTWO I WETERYNARIA...
AFG Powder  NOWOŚĆ!

AFG Powder NOWOŚĆ!

Preparat osuszający i redukujący ilość amoniaku w obiektach hodowlanych. Innowacyjny proces produkcji (dynamizacja) zwiększa właściwości chłonne preparatu. Właściwości preparatu: Redukuje stężenie amoniaku w obiektach hodowlanych Zmniejsza wilgotność ściółki Hamuje procesy biochemiczne prowadzące do powstawania szkodliwych gazów Ogranicza ilość siarkowodoru, amoniaku i innych gazów powstających podczas chowu Poprawia jakość powietrza w obiektach hodowlanych Redukuje skład mikrobiologiczny ściółki (liczbę bakterii) Skutecznie chroni przed infekcjami Poprawia warunki bytowe zwierząt Optymalizuje warunki sanitarne Zastosowanie: AFG Powder skutecznie poprawia poziom higieny i warunki otoczenia w pomieszczeniach hodowlanych. Skład: uwodnione glinokrzemiany, montmorylonit (MMT) Sposób użycia: Drób: stosować 50-150 g / m2 / tydzień bezpośrednio na ściółkę lub 1 kg / m2 bezpośrednio na posadzkę przed zaścieleniem. Konie, bydło, trzoda chlewna: 0,5 – 2 kg / m2 / tydzień. W miejscach bardziej wilgotnych zaleca się zwiększenie dawki i częstotliwości nanoszenia preparatu. Środki ostrożności: podczas pracy używać odzieży ochronnej, maski, okularów i rękawic. Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu. Posiada atest NIZP-PZH nr PZH/BT-3425/2018.   Atest NIZP-PZH AFG...