• ODZIEŻ JEDNORAZOWA
• SPRZĘT ZOOTECHNICZNY
• CHEMIA MYJĄCA I DEZYNFEKUJĄCA

  • CZERPAK JAŁOWY 125 ML DO POBIERANIA PRÓB PŁYNNYCH
  • CZERPAK JAŁOWY 180 ML DO POBIERANIA PRÓB PŁYNNYCH
  • CZERPAK JAŁOWY 250 ML DO POBIERANIA PRÓB PŁYNNYCH