VIRKON – Preparat o szerokim działaniu bójczym

Jest uniwersalnym środkiem do dezynfekcji i wielu hodowców uważa Virkon za najlepszy i najskuteczniejszy preparat dezynfekcyjny. Virkon w zalecanych stężeniach działa bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo.

Przeznaczony jest do stosowania w każdych warunkach, gdzie konieczne jest przeprowadzenie dokładnej i skutecznej dezynfekcji. Może być stosowany profilaktycznie, aby zapobiegać zakażeniom i szerzeniu się chorób bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych oraz w celu opanowania zakażeń. Może być stosowany w ogniskach chorób zakaźnych – m.in. pryszczycy, ptasiej grypy, ASF.

Działanie wirusobójcze Virkonu w stosunku do wszystkich rodzin wirusów, nawet tych szczególnie opornych na dezynfekcję, zostało potwierdzone wieloma badaniami, również w Polsce. Dzięki temu Virkon został wykorzystany do bioasekuracji przeciw zakażeniom takimi patogenami jak: wirus SARS, wirus nowej odmiany grypy A/H1N1, a także wirus Ebola – jeden z najgroźniejszych wirusów, wobec którego Virkon ma działanie neutralizujące także w płynach ustrojowych.

Virkon jest środkiem dezynfekująco-myjącym o szerokim zastosowaniu, zalecanym do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, środków transportu, powierzchni, narzędzi, powietrza, butów. Może być stosowany zarówno do szybkiego odkażania małych powierzchni, mycia i dezynfekcji naczyń i sztućców itp., jak i dużych powierzchni, również w sytuacjach  niebezpiecznych, np. gdy dojdzie do wylania się płynów ustrojowych.
Preparat ze względu na dobrą tolerancję materiałową wykorzystywany jest do dezynfekcji sprzętów wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy.

Virkon znalazł zastosowanie w bioasekuracji w wielu gałęziach gospodarki, np. w przemyśle spożywczym, zakładach produkcyjnych i przetwórczych, handlu, gastronomii, obiektach sportowych, na statkach, w samolotach, w hotelach, zakładach zbiorowego żywienia oraz placówkach użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, urzędy, w placówkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, sanatoria), stacjach krwiodawstwa. Używany jest również przez producentów szczepionek i przemysł farmaceutyczny.

Virkon stosowany jest także w rolnictwie, w hodowli zwierząt, w ubojniach, a nawet w gospodarstwach domowych.

Największą zaletą Virkonu jest jego uniwersalność, którą poświadcza szerokie działanie i zastosowanie oraz bezpieczeństwo dla użytkownika podczas prawidłowego stosowania.

Podczas stosowania Virkonu zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, w tym odzieży jednorazowego użytku.

Virkon najlepiej stosować na powierzchnie wstępnie oczyszczone i umyte, zarówno do przeprowadzenia dezynfekcji profilaktycznej, jak i w warunkach zagrożenia epizootycznego. Virkon możemy nanosić na odkażane powierzchnie poprzez mycie, wycieranie, oprysk lub drobnokroplisty oprysk z użyciem aparatów ciśnieniowych.

Virkon jest proszkiem łatwo rozpuszczającym się w wodzie; nie należy go łączyć z innymi środkami chemicznymi, zwłaszcza o odczynie zasadowym (roztwór Virkonu ma odczyn kwaśny). Ma przyjemny zapach oraz stosunkowo łatwo go przygotować do wykonania dezynfekcji – odpowiednia barwa roztworu (różowa) jest wskaźnikiem aktywności biobójczej.

Oprócz Virkonu występuje jeszcze Virkon-S i Virkon do higieny żywności.

Preparat Virkon do higieny żywności ze względu na szeroki zakres działania biobójczego w stosunku do drobnoustrojów chorobotwórczych i powodujących psucie żywności dopuszczony jest do dezynfekcji wszelkich powierzchni, sprzętów, maszyn i urządzeń kontaktujących się z żywnością; stosuje się go także do dezynfekcji jaj przeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub przetwórstwa. Produkt jest szczególnie zalecany w przemyśle spożywczym, handlu, gastronomii, zakładach zbiorowego żywienia, w placówkach użyteczności publicznej, w rolnictwie, w placówkach służby zdrowia.

Virkon do higieny żywności stosuje się do mycia i dezynfekcji:

  • urządzeń chłodniczych,
  • powierzchni podłóg i ścian,
  • urządzeń sanitarnych,
  • blatów kuchennych, sztućców, talerzy i naczyń,
  • zgarniaków, szczotek, mioteł, pojemników na odpady,
  • środków transportu (wózków, skrzyń, pojazdów, palet),
  • linii technologicznych, sprzętu, urządzeń produkcyjnych.

Virkon-S ma także szerokie działanie biobójcze, stosowany jest profilaktycznie i w celu zapobiegania szerzenia zakażeń drobnoustrojami. Ma właściwości myjąco–dezynfekujące. Skuteczny jest wobec zanieczyszczeń organicznych, nadaje się też do dezynfekcji wody. Często używany jako chemia na kurniki.

Stosowany jest przede wszystkim w hodowli zwierząt, w weterynarii, w transporcie itd. Roztwór roboczy Virkonu-S jest mało toksyczny, biodegradowalny i może być stosowany w obecności zwierząt. Nie niszczy odkażanych powierzchni i sprzętu.