Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma CHEMIVET Tomasz Foerster, mieszcząca się pod adresem: Stębark 69, 14-107 Gierzwałd, NIP 7392983218. Z Administratorem można skontaktować się listownie (na powyższy adres), telefonicznie (601- 747-133) lub mailowo (biuro@chemivet.pl).
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 3. Państwa dane osobowe podawane w formularzu zamówienia (imię, nazwisko, adres, adres mailowy, telefon) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz, jeżeli wyrażą Państwo zgodę, w celu przesyłania informacji handlowych
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy, czyli podjęcia działań na Państwa żądanie, np. wysyłki towaru.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydują się Państwo korzystać z naszych usług i pozostawią je na innej podstawie i we wskazanym Państwu celu.
 6. Państwa dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca hostingu, dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, firmy obsługujące płatności, firmy świadczące usługi księgowe, firma prowadząca newsletter.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich
 8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje też Państwu prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 11. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 12. Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były bezpieczne i nie uległy zniszczeniu, wykradzeniu, uszkodzeniu. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w temacie ochrony danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko upoważnione osoby. Posługujemy się certyfikatem SSL. Serwery, z których korzystamy, są odpowiednio zabezpieczone. Wprowadziliśmy zabezpieczenia fizyczne w celu ochrony danych przed niepowołanymi osobami. 
 13. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.