• ODZIEŻ JEDNORAZOWA
• SPRZĘT ZOOTECHNICZNY
• CHEMIA MYJĄCA I DEZYNFEKUJĄCA

  • CZERPAK JAŁOWY 125 ML DO POBIERANIA PRÓB PŁYNNYCH
  • CZERPAK JAŁOWY 180 ML DO POBIERANIA PRÓB PŁYNNYCH
  • CZERPAK JAŁOWY 250 ML DO POBIERANIA PRÓB PŁYNNYCH
  • WYTŁACZANKA NA 10 JAJ
  • ZESTAW DO POBIERANIA PRÓB W KIERUNKU BSE, 1 SZT.